Curiosity heeft water gevonden op Mars. Al lang dachten wetenschappers dat de belangrijkste bouwsteen van leven op onze buurplaneet aanwezig was. Dat is nu voor het eerst onomstotelijk bewezen.

Curiosity struint sinds augustus 2012 het oppervlak van Mars af.  Bron: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Curiosity struint sinds augustus 2012 het oppervlak van Mars af.
Bron: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Marsverkenner Curiosity heeft het bestaan van water op Mars onomstotelijk bewezen. In een grondmonster wist de Marsrover van Nasa de aanwezigheid van water op te sporen. In een speciale sectie van het tijdschrift Science publiceert een internationaal onderzoeksteam deze week over een aantal bevindingen van Curiosity, waaronder dus het bestaan van water.

Hoewel de aanwezigheid van water op Mars voor het eerst onomstotelijk is aangetoond, relativeert ruimtevaartdeskundige Erik Laan het nieuws. ‘Eigenlijk wisten we wel al dat er water is op Mars. De mineraalstructuren op Mars waren een aanwijzing voor een aantal geologische processen, die alleen plaats konden vinden bij de aanwezigheid van water.’ Wel is dit volgens Laan de eerste directe meting waarbij water wordt gevonden. ‘Het is overigens niet zo dat ze ergens een vijvertje hebben gevonden. Water is op Mars niet in vloeibare toestand aanwezig, wel vast in allerlei mineralen.’

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein
LEES OOK

Er is meer onderzoek nodig naar het effect van ruimtevaart op het brein

Om veilig te ruimtereizen, moeten we in beeld krijgen hoe een leven zonder aardse zwaartekracht de hersenen beïnvloedt, stelt Elisa Raffaella Ferrè.

Om dit ingebouwde water te vinden, lieten de wetenschappers Curiosity een monster van stof, zand en grond uit het oppervlak van de rode planeet scheppen. Curiosity verwarmde het monster tot een temperatuur van 1535°C en deed metingen aan de vrijkomende gassen. Naast water vond Curiosity daarbij sporen van koolstofdioxide, zuurstof en zwavel.

Onmisbare factor
Water is volgens Laan een onmisbare factor voor bemande missies naar Mars. Daarbij gaat het niet alleen om een verse voorraad drinkwater. ‘Met zonlicht kun je eenvoudig zuurstof vormen uit het water. Daarnaast kan het water dienst doen als brandstof.’

De vondst van water is niet alleen goed nieuws voor mensen die dromen van een bemande Marsmissie. Ook is het met deze ontdekking weer iets waarschijnlijker dat er ooit leven heeft bestaan op Mars. Het bewijs daarvoor laat echter nog op zich wachten. Laan: ‘Veel materiaal op het oppervlak van Mars is door straling vernietigd. Eventuele restanten van organisch materiaal zijn alleen diep onder de grond te vinden.’ We moeten nog even wachten voor we daar bij kunnen. In 2018 staat een Marsmissie van ESA gepland, waarbij diep in de grond zal worden geboord om restanten van leven te kunnen vinden.