Amsterdam (NL) – Simpele geheugentests kunnen toekomstige gevallen van dementie voorspellen, blijkt uit promotieonderzoek van een Amsterdamse neuropsychologe.


Neuropsychologe Pauline Spaan van de Universiteit van Amsterdam ontdekte in een NWO-project dat ouderen die twee jaar later dement waren, geen gebruik maakten van geheugensteuntjes om woorden te onthouden. Ook hadden zij er geen baat bij om woorden te herhalen.
De promovenda nam aan een groep ouderen geheugentests af met een tussenperiode van twee jaar. Ouderen die bij de tweede test dement bleken te zijn, maakten de eerste keer geen onderscheid in het onthouden van woordparen met een duidelijke relatie – zoals pijp-sigaar – en woorden die geen enkel verband met elkaar hebben. Ouderen die na twee jaar geen tekenen van dementie vertoonden, konden de paren met een duidelijk verband veel beter onthouden. Ook onthielden de latere dementen woorden die zij al eerder hadden gehoord niet beter dan nieuwe woorden.
Spaan zegt met haar onderzoek een aanvulling te hebben gevonden op bestaande manieren om dementie op te sporen. Volgens haar richten de huidige methoden zich teveel op het zogenaamde episodisch geheugen, dat persoonlijke tijd- en plaatsgebonden herinneringen opslaat.
Het opsporen van beginnende dementie is belangrijk, omdat de huidige dementieremmers alleen nut hebben als de patiënt ze in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte neemt.

Sonja Jacobs