Den Haag (NL) – Een commissie die de plannen voor een buitengaats windenergiepark tegen het licht hield, bevestigt de keuze van het kabinet. De kust bij Egmond aan Zee is door de beperkte diepte een ideale plek.


Prof dr H. Verbruggen, verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam, maakte de belangrijkste conclusies bekend uit het rapport van de commissie review Near Shore Windpark. Het is verstandig de waterdiepte voor het bouwen van een windmolenpark voor de kust te beperken tot vijftien meter met een mogelijke uitloop naar maximaal twintig meter. Het demonstratiewindpark moet een eerste stap zijn in het ontwikkelen van grootschalige offshore windenergie. Het zal bestaan uit vijftig tot zeventig windturbines, op zo’n acht kilometer uit de kust. Minister Jorritsma van Economische Zaken nam het advies in ontvangst. De commissie onderschrijft de keuze van het kabinet voor de kust van Egmond aan Zee als geschikte plek voor een demonstratiewindmolenpark op zee.

Een windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee moet de haalbaarheid van grootschalige windenergiewinning op zee aantonen.

Nadat al eerder een milieu-effectrapport was samengesteld, wilde een Nederlandse projectontwikkelaar buiten de 12-mijlszone twee windmolenparken bouwen. De waterdiepte op de gewenste locaties ligt tussen 20 en 25 meter. De commissie bekeek daarom nog eens de conclusies met betrekking tot de waterdiepte. Een probleem is dat nog nergens ter wereld praktijkervaring is met een windmolenpark onder deze omstandigheden. De commissie wil de kans op mislukkingen voorkomen en beveelt aan om maar eerst dichter bij de kust windturbines te plaatsen. Pas als er over enkele jaren voldoende ervaring is opgedaan, kan de stap naar dieper water worden gemaakt. De commissie stelt voor om de beschikbare locaties op het continentaal plat later via een veiling te verdelen.
Totnogtoe heerst er aan wal ongerustheid over de plannen. Mensen vrezen dat de windturbines voor overlast zullen zorgen en dat vogels gevaar zullen lopen. Daarnaast is er de horizonvervuiling. Minister Jorritsma ziet het advies van de commissie als een bevestiging van de keuze voor een stap-voor-stap benadering: eerst een near shore windmolenpark als opstap naar grootschalige offshore windenergie en handhaaf Egmond als locatie voor het project. Ze hoopt dat het advies bijdraagt aan het maatschappelijk draagvlak voor het project.

Erick Vermeulen