David Attenborough is de man die de natuur een stem gaf. Nu gebruikt hij deze stem voor een laatste noodkreet: de toekomst van de aarde staat op het spel.

Wat gebeurt er wanneer je bacteriën op een afgesloten petrischaaltje plaatst? Na een aanvankelijke aanpassingsperiode maakt de populatie een enorme groei door. Totdat de grenzen van de omgeving bereikt zijn: het systeem raakt uit evenwicht en stort in. De mensheid laat een angstvallig vergelijkbaar patroon zien, zo waarschuwt bioloog en programmamaker David Attenborough in zijn nieuwe boek Een leven op onze planeet. Als we nu niet ingrijpen, zal ook onze afgesloten omgeving – de aarde – uit balans raken.

Naderend onheil

Het eerste deel van het boek laat zien hoe tijdens de ‘grote versnelling’, een periode van alsmaar groeiende welvaart na de Tweede Wereldoorlog, onze impact op allerlei cruciale natuurlijke processen toenam. Deze periode valt samen met het leven van de 94-jarige Brit, waarin hij natuurgebieden over de hele wereld bezocht.

Zijn levensverhaal vormt dan ook een ideaal ooggetuigenverslag van de destabilisatie van de aarde. Het boek schetst op een heldere manier hoe de wetenschap en samenleving zich langzaam bewust werden van het naderende onheil. Door de autobiografische fragmenten en fraaie natuurbeschrijvingen leest het verhaal vlot en worden de kille statistieken over het verval van de natuur tastbaar.

Maak de wereld weer wild

In het tweede deel toont Attenborough ons inspirerende manieren waarop we de balans met de natuur kunnen hervinden. Het credo hierbij is: maak de wereld weer wild, door de biodiversiteit te herstellen. Hierdoor blijft de lezer toch enigszins hoopvol achter. Als onze generatie daadkrachtig ingrijpt, ziet die duurzame toekomst er best rooskleurig uit.

Een leven op onze planeet
Een leven op onze planeet is te bestellen in onze webshop als paperback of als e-book.