De mens is oorzaak van de zesde massaextinctie. Aan het eind van deze eeuw hebben we met z’n allen 20 tot 50 procent van de nu nog levende dier- en plantensoorten de dood ingejaagd. Het zesde uitsterven laat zien wat de gevolgen van onze acties zijn.

Het zesde uitstervenSinds het leven de aarde veroverde, houdt de aarde soms een grote schoonmaak in de vorm van een sterftegolf. Dat is al vijf keer gebeurd. De oorzaak was altijd van natuurlijke aard. Denk aan de komeet die de dinosauriërs uitroeide of een ijstijd die de aarde duizenden jaren in ijs hulde.

In Het zesde uitsterven beschrijft journalist Elizabeth Kolbert dat we middenin een zesde grote sterftegolf zitten, met als grote veroorzaker de mens. Kolbert probeert ons met haar boek de ogen te openen voor wat wij met onze wereld doen. Als we zo doorgaan met al die koolstof de atmosfeer in te pompen, ‘stijgt de concentratie aan CO2 tegen halverwege deze eeuw tot 500 ppm, ofwel dubbel zo hoog als voor de industrialisatie. Zo’n toename kan de gemiddelde jaartemperaturen opdrijven met 2 tot 4°C.’

Avontuur

De opwarming van de aarde is slechts een van de voorbeelden die aan bod komt in Het zesde uitsterven. Kolbert neemt je mee op haar avontuur, waarin ze met geologen, botanisten en biologen de wereld rondreisde. Ze stelt in haar voorwoord dat ze niet eens per se die plaatsen had hoeven kiezen die in het boek voorkomen. ‘Vandaag de dag is het grote uitsterven zo alomtegenwoordig, dat ik om het even waar naartoe had kunnen gaan om me ervan te vergewissen, mits ik bijstand kreeg van deskundige gidsen.’

In vijf sterftegolven zijn veel diersoorten uitgeroeid, waaronder de mammoet. Bron: Public Library of Science
In vijf sterftegolven zijn veel diersoorten uitgeroeid, waaronder de mammoet. Bron: Public Library of Science

Je staat in het dagelijks leven niet stil bij het schokkende feit dat aan het eind van deze eeuw wellicht nog maar de helft van de nu levende soorten over is. Kolbert drukt ons met de neus op de feiten met haar meeslepende en verhalende schrijfstijl.

Noodkreet

Door wetenschappelijke analyses te combineren met haar persoonlijke ontdekkingen en avonturen, geeft Kolbert een heldere en allesomvattende geschiedenis van de vorige vijf golven van massaal uitsterven. Het zesde uitsterven voelt bijna als een noodkreet van Kolbert. Alsof ze wil zeggen: stop met het ‘uitroeien’ van het leven op aarde voordat het allemaal te laat is.

Het zesde uitsterven
Elizabeth Kolbert
Trichis Publishing
Bestel in onze webshop

Lees ook: