Lowlands Science is het wetenschapsprogramma van Lowlands, één van Nederlands grootste en bekendste festivals. Lowlands, BKB | Het Campagnebureau en New Scientist nodigen wetenschappers, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en vakgroepen uit een onderzoeksvoorstel in te dienen om uit te voeren tijdens het festival op 16, 17 en 18 augustus 2019.

De voorgaande vier edities van Lowlands Science waren erg succesvol voor zowel de festivalbezoekers die op een toegankelijke manier kennis maken met onderzoek, als de deelnemende wetenschappers die heel veel data kunnen verzamelen op het festivalterrein. In het Lowlands Science Lab worden de festivalbezoekers omwille van de wetenschap vrijwillig onderdeel van experimenten en daarmee kunnen onderzoekers ook bezoekers en media enthousiasmeren voor hun onderzoek.

Afgelopen jaren voerden het Nederlands Forensisch Instituut, Radboudumc, de RUG, de Politieacademie,TU Delft, Universiteit Utrecht, de Haagse Hogeschool, RIVM, LUMC, de UvA en Hogeschool van Amsterdam onderzoeken uit naar onder andere de aanwezigheid van het adventure gen bij bezoekers, de werking van hallucinaties, en of festivalgangers een liefdesmatch zijn op basis van DNA-test. Vorig jaar onderzochten onderzoekers bijvoorbeeld of er met behulp van kunstmatige intelligentie een formule kan worden gemaakt voor het schrijven van goede rapteksten en of alcohol een positief effect heeft op het leren van een vreemde taal.

Hebben onze hersenen een eigen microbioom?
LEES OOK

Hebben onze hersenen een eigen microbioom?

Tot verbazing van onderzoekers blijkt in onze bovenkamer een bont gezelschap van micro-organismen te leven.

Ook dit jaar worden onderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen opgeroepen voorstellen te doen voor onderzoek tijdens het festival. De mogelijkheden zijn groot, mits de kwaliteit van onderzoek en de (financiële) haalbaarheid gewaarborgd worden in de voorstellen. Het onderzoek is anoniem en niet herleidbaar naar individuen. De gegevens verkregen door wetenschappers op het festival worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van het terrein, de (vrijwillige en anonieme) medewerking van festivalbezoekers, enzovoort.

Lees hier (PDF) alle uitgebreide informatie en randvoorwaarden waaraan de voorstellen dienen te voldoen. De sluitingsdatum voor het indienen van een onderzoeksvoorstel is 13 maart 2019 en onderzoeksvoorstellen kunnen worden gemaild naar lowlandsscience@bkb.nl.

Meer

Bekijk voor meer over Lowlands Science in onze digitale specials van Lowlands Science 2018 en 2017. Vragen of meer informatie nodig? Mail naar lowlandsscience@bkb.nl.