Plantics is een van de stagebedrijven van Hogeschool Utrecht, waar studenten Life Sciences & Chemistry graag praktijkervaring op doen tijdens hun stage of afstuderen. Plantics Biomaterials maakt zich sterk voor het verminderen van plastic. Ze ontwikkelen circulaire en CO2-negatieve coatings, schuim en composieten, die andere bedrijven voor verschillende doeleinden gebruiken. Hiermee zoeken ze oplossingen voor het wereldwijde plasticprobleem. Geert Noordzij, oud-student chemie van Hogeschool Utrecht, werkt sinds 2020 bij Plantics.

Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt Hogeschool Utrecht (HU) aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent. Het Institute for Life Sciences & Chemistry van de HU draagt met haar opleidingen op verschillende manieren bij aan de opgaven waar we als maatschappij voor staan. En heeft als missie professionals op te leiden die met een stevige technologische basis en met onderzoekend vermogen het verschil gaan maken op het terrein van duurzaamheid, gezondheid en voeding. 

Een pijnlijk dossier
LEES OOK

Een pijnlijk dossier

Pijn is een heikel punt in de geneeskunde. In dit dossier: wat pijn is, de emotionele kant van pijn, en mogelijke therapieën.