Mannen zijn zo gestoord dat ze zinloze, onaanvaardbare risico’s nemen. Eigenlijk wisten we het al. Nu is het statistisch aangetoond door een Engelse wijsneus.

Alcoholgebruik is een mogelijke verklaring voor idioot gedrag
Alcoholgebruik is een mogelijke verklaring voor idioot gedrag van mannen

Sommige mensen vertonen zulk idioot gedrag dat ze de genenpool een dienst bewijzen als ze een keer het loodje leggen dankzij een van hun domme acties. Zoals de terrorist die te weinig postzegels op een bombrief plakte. Toen zijn poststuk terugkwam opende hij het zonder nadenken. De afloop laat zich raden. Zulke idioten komen in aanmerking voor de Darwin Award.

Andere mensen zijn beduidend minder dom en promoveren bijvoorbeeld in de zoölogie en bestuderen het voortplantingsgedrag van muizen, zoals Dennis Lendrem van de Universiteit van Newcastle. En gelukkig voor de genenpool plantte hij zichzelf ook voort, wat resulteerde in een wolk van een zoon: Ben Lendrem.

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

Ben is inmiddels vijftien, gaat braaf naar de King Edward VI School in Morpeth en is gefascineerd door de Darwin Awards. Hij merkte op dat een toch wel heel substantieel deel van de winnaars van de Darwin Awards mannen zijn en koos die observatie als onderwerp voor een schoolproject.

Zinloos

Nu is er al veel onderzoek gedaan naar sekseverschillen bij risicogedrag, ziekenhuisopnamen en sterftecijfers. Maar er is ook een categorie risicogedrag – idioot risicogedrag – die tot nog toe niet goed onderzocht was. Idioot risicogedrag onderscheidt zich van gewoon risicogedrag dat gepaard gaat met contactsporten of bijvoorbeeld parachutespringen. Idiote risico’s zijn zinloze risico’s waarvan het nut verwaarloosbaar of non-existent is en het resultaat meestal negatief en vaak fataal is.

Om aan te tonen dat idioot risicogedrag vooral bij mannen voorkomt, besloot Ben om de winnaars van de Darwin Awards van de afgelopen twee decennia onder de loep te nemen. Uiteindelijk resulteerde dat dankzij zijn vader en een paar van zijn collega’s tot een publicatie in het kerstnummer van British Medical Journal. Daarmee is hij waarschijnlijk de jongste auteur ooit waarvan een onderzoek in dat tijdschrift gepubliceerd is.

Ben heeft het onderzoek zelf opgezet, de gegevens verzameld en geanalyseerd, en kon maar tot één conclusie komen: mannen zijn idioten.

Significant

Bij het vergelijken van de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke winnaars van de award met de verdeling bij de nulhypothese – geen sekseverschillen – is een χ2-test uitgevoerd. Voor de statistische analyse zijn de awards die aan beide seksen zijn uitgeloofd – meestal stelletjes – uitgesloten. Daarmee hebben onder de nulhypothese mannen en vrouwen evenveel kans om de award te winnen.

F1.mediumVan de 413 nominaties waren er 332 geverifieerd door de Darwin Award Comittee. Daarvan waren er 14 gedeeld door mannen en vrouwen, meestal stellen tijdens een seksueel avontuur. Zo bleven er 318 valide gevallen over voor het statistisch onderzoek. Van die 318 gevallen waren maar liefst 282 Darwin Awards uitgereikt aan mannen en slechts 36 aan vrouwen. Daarmee menen Ben c.s. een significant sekseverschil ontdekt te hebben tussen winnaars van de Darwin Award. 88,7 procent van de awards gaan naar mannen. In statistische termen: χ2=190,30; P<0,0001.

Een paar kleine kanttekeningen zijn er wel te plaatsen. De gegevens waren al verzameld voordat het onderzoek begon. En de kans bestaat dat vrouwen eerder een man zullen voordragen voor een award, of dat mannen die iets doms doen nou eenmaal eerder in het nieuws komen.

Als mogelijke factor noemen de onderzoekers alcoholgebruik. Mannen drinken nou eenmaal meer en hebben daardoor eerder zin in, zeg, een potje Russisch roulette.

Naar goed wetenschappelijk gebruik sluiten de wetenschappers hun artikel af met een nadrukkelijke oproep tot meer onderzoek. Nu maar hopen dat dit niet door een stel bezopen idioten gedaan wordt.

Lees ook: