Leiden – life meets science
Een innovatieve impuls geven aan de kennissamenleving ter bevordering van welvaart, welzijn en cultuur. Dat staat onder het motto 'Leiden – life meets science' voorop in de samenwerking van partners in het Leidse Life Sciences Cluster. De bedrijven op het Bio Science Park Leiden, gemeente Leiden, kamer van koophandel, LUMC, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, TNO, Universiteit Leiden en andere direct betrokkenen uit de sectoren waar de kennissamenleving op draait (ondernemingen, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

“Leiden moet een hot spot zijn die zindert van kennisgeneratie, kennisoverdracht en kennisbenutting ten behoeve van de toekomstige groei van welvaart, welzijn en bloei van cultuur in Nederland”, zegt prof.dr. D.D. Breimer, rector magnificus van de Universiteit Leiden.

Het Bio Science Park Leiden wordt gekenmerkt door een grote concentratie van bedrijven, kennisinstellingen en opleidingen op het gebied van de life sciences. De activiteiten van de verschillende partners ondersteunen en versterken elkaar, waardoor er een goed geoutilleerd kenniscluster aanwezig is. Het Bio Science Park in Leiden telt momenteel veertig life sciences bedrijven; de helft van alle Nederlandse biotechnologiebedrijven in de sector human health. Deze bedrijven zijn actief in verschillende fasen in de waardeketen, van onderzoek en ontwikkeling tot productie en specifieke dienstverlening. Kennisinstellingen met onderzoek en opleidingen in de life sciences zijn in ruime mate op het park aanwezig zoals bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, het LUMC, TNO preventie en Gezondheid, de Hogeschool leiden en de Leidse Instrumentmakerschool. Ook het nationaal natuurhistorisch museum Naturalis maakt deel uit van het cluster. Naturalis ontvangt niet alleen zo'n 250.000 bezoekers per jaar maar doet ook zelf onderzoek op het gebied van de life sciences. De gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland zijn belangrijke partners voor de verdere ontwikkeling van het kenniscluster.

Het Leidse actieprogramma 'Leiden – life meets science' bestaat uit drie lijnen. Ten eerste kan de innovatiekracht van het cluster aanzienlijk worden versterkt. Het omzetten van kennis in (commerciële) producten en diensten is zeer belangrijk voor het welslagen van een kenniscluster. Daarvoor is niet alleen oog voor potentiële toepassingen van onderzoek nodig maar ook meer aandacht voor kennisbescherming, een ondernemend klimaat en de interactie tussen onderzoekers, ondernemers en het algemeen publiek. Verder vereist een succesvol kenniscluster een aantal initiatieven op het gebied van voorzieningen. Deze voorzieningen hoeven niet allemaal ook fysiek op het Bio Science Park aanwezig te zijn, zolang ze maar direct ten dienste staan van het cluster. Het creëren van goede omstandigheden voor ondernemers om facilitaire voorzieningen te exploiteren, is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Ten derde dient het Bio Science Park verschillende hoogstedelijke milieus te bieden; goed bereikbaar en met en duidelijke eigen identiteit waarmee het zichzelf nationaal en internationaal kan presenteren. Zo willen de ondernemingen en kennisinstellingen samen met de overheid het Leidse kenniscluster laten uitgroeien tot een bloeiende internationale hot spot in de life sciences die een grote aantrekkingskracht heeft op bedrijven, kenniswerkers en studenten.Nadere informatie:

www.lifemeetsscience.nl