Bij het AMC is op dit moment een consortium in de maak met onderzoekers van verschillende disciplines en verschillende bedrijven om te zien of we instaat zijn een ontwikkelingssite te bouwen voor de toekomstige mogelijkheden voor screening op darmkanker.


Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en
kan indien in een vroeg stadium gediagnostiseerd gelukkig vaak goed behandeld worden. Die vroegopsporing gebeurt op dit moment op twee manieren waarvan de een weinig specifiek is en de ander zeer onaangenaam voor de patiënt. Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen in de imaging en in de moleculaire diagnostiek die zeer veel belovend zijn en waarvoor op het AMC reeds veel werk verricht is. Het project behelst het samenbrengen van de expertise in Nederland in een CRC ontwikkelingscentrum om te komen tot een patiëntvriendelijk, effectieve maar ook efficiënte mogelijkheid voor vroegopsporing van darmkanker.

De uitstraling daarvan gaat ver uit boven de pure wetenschappelijke of volksgezondheidsaspecten, al zijn die natuurlijk evident. Nederland zou echter met dit CRC ontwikkelingscentrum ook een product ontwikkelen dat voor een heel grote markt aantrekkelijk is. Bovendien zal dit centrum die screening ook in Nederland kunnen aanbieden.

Om dat te bereiken moeten echter zowel de academici als de technologie ontwikkelaars van de industrie als de ICT'ers voor het patiëntvolgsysteem, nauw samenwerken om dat product te ontwikkelen en te toetsen. Het AMC vindt dat ontzettend belangrijk en zou daar graag de mogelijkheid toe krijgen.