Minister Jorritsma van Economische Zaken wil de concurrentiepositie van Nederland in genetisch onderzoek versterken. Daarom trekt ze dertig tot veertig miljoen uit voor een zogenaamd innovatief onderzoeksprogramma rondom functional genomics. Eind 2000 kunnen onderzoekers met voorstellen meedingen naar de gelden.


Met haar innovatieve onderzoeksprogramma’s (IOP’s) wil het ministerie van Economische Zaken innovatief technologisch onderzoek stimuleren. In de verwachting dat dergelijk onderzoek positieve effecten op de Nederlandse economie heeft. Er lopen al IOP’s rondom bijvoorbeeld katalyse, industriële eiwitten en milieutechnologie.

Daar komt dit najaar een nieuw IOP bij voor functional genomics ofwel het onderzoek naar de werking van de genen en de vertaling ervan naar het functioneren van een organisme. De mogelijke toepassingen variëren van verbeterde diagnostiek, therapie en preventie van ziekten tot de ontwikkeling van gezondheidsvoedsel (functional foods). Minister Jorritsma heeft er tweemaal zoveel geld voor over als voor vorige programma’s, namelijk dertig tot veertig miljoen, omdat ze vindt dat Nederland deel moet gaan uitmaken van de internationale ‘biotech elite’. Nu nog lopen met name de V.S. ver in de voorhoede. Afgelopen april trok ze al 100 miljoen uit voor startende ondernemers op het terrein van biotechnologie en nu is het onderzoek aan de beurt.

In een voorstudie door TNO zijn alvast drie hoofdthema’s aangewezen voor het nieuwe IOP, te weten Pathogenese van bepaalde chronische/ouderdomsziekten, Voedselfunctionaliteit en -kwaliteit, en Het verklaren van primaire metabolitische processen vanuit genoominformatie. Een Programmavoorbereidingscommissie gaat aan de slag om deze thema’s nader in te vullen. Naar verwachting kunnen eind 2000 onderzoekers projectvoorstellen indienen bij Senter, het bureau dat de IOP’s namens het ministerie uitvoert. Universiteiten kunnen honderd procent subsidie krijgen voor een aio of postdoc; non-profit instellingen krijgen vijftig procent vergoed. Daarnaast gelden subsidies voor aanschaf van apparatuur, het inhuren van proefpersonen, een onderzoekstage van (minimaal) drie maanden in het buitenland en voor het verwerven van octrooien. Voor meer informatie kan men terecht bij dr. M.J.A. de Groot, telefoon (070) 3 61 03 35, e-mail: m.ja.degroot@senter.nl

Bea Ros