Het genetisch materiaal van mensen die met elkaar getrouwd zijn, lijkt gemiddeld meer op elkaar dan dat van willekeurige vreemdelingen. Dat lijkt erop te wijzen dat mensen (onbewust) een partner kiezen met vergelijkbaar DNA.

Credit: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net
Het DNA van getrouwde stellen lijkt meer op elkaar dan dat van vreemdelingen.
Credit: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net

Wetenschappers wisten al dat mensen waarschijnlijk een partner uitzoeken die qua uiterlijk, culturele achtergrond of opleiding op zichzelf lijkt. Het nieuwe onderzoek laat echter zien dat het gehele genoom meespeelt in de partnerkeuze.

DNA-bouwstenen

De onderzoekers bestudeerden de genomen van 9429 Amerikanen, waaronder 825 getrouwde stellen. Ze keken per proefpersoon naar 1,7 miljoen enkel-nucleotide polymorfieën: variaties in het DNA die slechts een nucleotide (DNA-bouwsteen) lang zijn. Deze stukjes DNA verschillen sterk tussen mensen onderling. Tussen getrouwde stellen vonden de onderzoekers echter minder DNA-verschillen dan tussen twee willekeurige individuen.

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

De vondst is van belang voor onderzoeken naar de genetische verschillen tussen mensen. De modellen die in deze studies populair zijn, gaan vaak uit van een genetisch willekeurige partnerkeuze. Dat blijkt nu dus juist niet het geval te zijn.

Kritiek

Niet iedereen is overtuigd van de resultaten. Op de website webMD wijst geneticus Neil Risch erop dat de omstandigheden waarin je opgroeit een grote rol spelen bij je partnerkeuze. Zo zijn er gebieden in Amerikaanse steden waar voornamelijk Oost-Europeanen wonen – de kans dat iemand daar een genetisch vergelijkbare partner trouwt is stukken groter. Het zou dan niet om een (onbewuste) keuze gaan, maar om beschikbaarheid van genetisch verschillende partners. Ook de wetenschappers die de studie deden, pleiten ervoor om uitgebreider te doen zodat ze over deze kwestie uitsluitsel kunnen geven.

Lees ook: