Den Haag (NL) – Het veelbelovende vakgebied Combinatoriële chemie ontvangt van overheid, industrie en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO een grote financiële impuls.


Bij combinatoriële chemie vervaardigen robots in één procesgang series van honderden nieuwe stoffen, waar in het verleden één stof tegelijk werd gemaakt. Voor chemische en farmaceutische toepassingen vormt de aanvoer van vele verbindingen een interessant uitgangspunt. De nieuwe verbindingen kunnen vervolgens gescreend worden op gewenste structuur, eigenschappen, biologische activiteit of andere eigenschappen.

Het vakgebied bloeide op sinds de jaren negentig, maar is aan de universiteiten in Nederland nauwelijks tot wasdom gekomen. Ook de Nederlandse en Europese industrie liep niet voorop. De laatste jaren is echter een kentering te bespeuren. De Nederlandse farmaceutische en chemische industrie zien de combinatoriële chemie de komende decennia als de centrale technologie voor het ontwikkelen van nieuwe producten zoals geneesmiddelen en katalysatoren.
Het is dus hoog tijd om ervoor te zorgen dat de universiteiten beschikken over de fundamentele kennis en chemici opleiden die de combinatoriële chemie verder kunnen ontwikkelen. Het nieuwe onderzoeksprogramma springt hierop in. Het moet chemici een carrièreperspectief bieden en de kennisachterstand in de combinatoriële chemie goedmaken.

Overigens vormt de snelle screening van vele stoffen ook een belangrijk onderdeel van het programma. Een onderzoeker moet in de toekomst 'bibliotheken' van honderden verbindingen kunnen raadplegen op stofeigenschappen, van biologische activiteit tot supergeleidend vermogen en afbreekbaarheid.

Erick Vermeulen