Den Haag – Meer geld voor wetenschap en meer geld voor jonge wetenschappers – in deze tijden van economische voorspoed investeert de overheid weer geld in de wetenschap.


In de begroting voor het nieuwe jaar verschaft het Nederlandse kabinet meer ruimte aan toponderzoek. De Nederlandse organisatie voor Wetenschap Onderzoek NWO krijgt er vijftig miljoen gulden bij, bovenop de 750 miljoen die deze organisatie al te besteden heeft. Bovendien verhoogt de overheid haar bijdrage in de komende drie jaar aan de Vernieuwingsimpuls, het nieuwe door NWO beheerde fonds voor vernieuwend onderzoek, van tien tot vijftig miljoen gulden. NWO en de universiteiten steken ook geld in dit fonds, dat zodoende in 2003 een omvang zal hebben van 150 miljoen gulden.
Het kabinet heeft bovendien extra middelen toegezegd om de salarissen van promovendi te verhogen. Volgens NWO zal die toezegging aan de universiteiten ook gelden voor promovendi die NWO zelf bekostigt. Lange tijd bleef de ontwikkeling van de salarissen van promovendi achter. Nu universiteiten zelfs moeite hebben om promovendi te werven, bieden deze toezeggingen een welkom perspectief.

NWO spreekt van trendbreuk
De laatste jaren leek wetenschap in Nederland steeds meer een sluitpost, waarin diverse bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd investeerden andere westerse landen waarmee Nederland zich als kennisland meet, juist meer in onderzoek en kennisontwikkeling. NWO noemt de extra steun die nu is toegezegd een trendbreuk en zegt dat ze er alle vertrouwen in heeft dat de achterstand opgelopen in de laatste jaren nu kan worden ingelopen. Of er werkelijk sprake is van een trendbreuk, is overigens nog maar de vraag. Het economisch tij staat de komende jaren gunstig en de overheid staat er financieel zeer gezond voor. Dan is het niet bevreemdend dat ook wetenschap een graantje mag meepikken.

Op welke gebieden van fundamenteel onderzoek NWO de extra middelen zal inzetten, is nog onbekend. In ieder geval wil de organisatie de fundamentele kennis in een aantal ook maatschappelijk urgente aandachtsgebieden vergroten. Dat komt zowel de wetenschap als de strategische positie van Nederland ten goede. In een komende Strategienota zal NWO de koers van de organisatie en de besteding van het ruimere budget in de komende jaren aangeven.

Erick Vermeulen