Amsterdam (NL) – De kabeljauwpopulatie die door jarenlange overbevissing sterk is afgenomen, kan zich wellicht niet meer herstellen, de jarenlange vangstverboden ten spijt.


De ecologen prof dr André de Roos van de Universiteit van Amsterdam en prof dr Lennart Persson van de universiteit van Umeå in Zweden concluderen dat kabeljauwpopulaties die onder een kritisch niveau zijn gekomen zich niet meer herstellen. Het visserijbeleid gaat er echter vanuit dat de populaties door vangstverboden weer langzaam toenemen.
De kabeljauwpopulaties zijn door jarenlange overbevissing drastisch afgenomen. In de Noordzee liep de paaistand terug van ruim 250.000 ton in de jaren zeventig tot 50.000 ton nu. Ook populaties in de Baltische Zee, voor de westkust van Zweden en in de noordwestelijke Atlantische Oceaan zijn sterk in aantal afgenomen, maar nemen ondanks de visserijverboden niet toe.
Het is reeds bekend dat grote inkrimpingen van de populatie bij sommige vissoorten onherstelbaar zijn. Doordat deze soorten zich bij lagere dichtheden minder goed voortplanten, meer tijd nodig hebben om volwassen te worden of een lagere overlevingskans hebben, sterkt de populatie na afname niet meer aan. Dit zogenaamde Allee-effect doet zich nu ook voor in de beschadigde kabeljauwpopulaties, concluderen de Roos en Persson. De kans is groot dat de afnamen in het kabeljauwbestand niet of zeer moeilijk zijn terug te draaien.


Sabrine Caspers