Washington (VS) – Een nieuw report van de International Food Policy Research Institute slaat alarm. Grootschalige landbouwmethoden hebben geleid tot verarmde bodems, verlies van grondwater, vervuild water en verlies van planten- en diersoorten.


Met een verwachte groei van de wereldbevolking van 1,5 miljard in de komende twintig jaar, vormt de conclusie van het eerste rapport over de wereldwijd aanwezige agrosystemen een belangrijk signaal. Bodemverarming zal ernstige gevolgen hebben voor arme landen met een dichte bevolking.

Het rapport PAGE: Agrosystems is het eerste rapport in een serie van vijf technische rapporten. Aan de hand van satellietgegevens, digitale kaarten en nieuwe methoden om informatie weer te geven, moeten die rapporten informatie geven over landbouw-, zoetwater-, kust-, bos- en graslandecosystemen. International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Ian Johnson, voorzitter van de Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) en vice-president van de Wereldbank: “We moeten nieuwe manieren vinden voor een hogere voedselproductie teneinde de groeiende bevolking in ontwikkelingslanden te kunnen voeden. Deze uitdaging moet worden gerealiseerd zonder cultiveren van nieuw land, wat bossen en biodoversiteit verder zou bedreigen, en zonder terug te grijpen op niet-duurzame landbouwpraktijken.”
Inmiddels domineert de landbouw de bevolkte gebieden op aarde. Stanley Wood, IFPRI-wetenschapper: “We moeten die gebieden meer laten doen dan voedsel leveren. Ze moeten ook schoon water leveren en een leefplek voor bedreigde soorten. Ze kunnen meer voedsel leveren en bovendien bijdragen aan het voorkomen van het broeikaseffect door koolstofdioxide op te nemen. Moderne landbouwmethoden zorgen helaas voor een netto toename van koolstof in de atmosfeer”.
Het rapport geeft aan dat bodemverarming, waaronder uitloging van voedingsstoffen, erosie en verzilting, wijdverbreid voorkomt. Twintig tot dertig procent van de bossen op de aarde zijn omgezet in landbouw, met als gevolg vergaand verlies aan soorten en habitats. De landbouw bedreigt steeds meer natuurparken en andere beschermde gebieden.
Landbouw vergt zeventig procent van al het zoetwater dat mensen gebruiken. Irrigatie vraagt om meer water dan regen kan aanvullen, zodat grondwaterstanden dalen. Bovendien zijn vele waterbronnen vervuild door de buitensporige toepassing van kunstmest en pesticiden.
De PAGE-reporten vormen de aftrap voor de Millennium Ecosystems Assessment (MEA), die dit jaar wordt gelanceerd door onder meer Verenigde Naties, Wereldbank en andere instituten. De komende vier jaar moeten honderden vooraanstaande wetenschappers bijdragen leveren aan deze poging om de kennis die in deze rapporten nog ontbreekt aan te vullen.

Erick Vermeulen