Leiden (NL) – Klonten van het eiwit apoptine kunnen het DNA in een kankercel uitschakelen.


Een eiwit dat voorkomt in een kippenvirus kan een medicijn tegen kanker vormen. Diverse bedrijven en de Leidse universiteit onderzoeken de mogelijkheden, nadat het eiwit bij zeventig typen kankercellen zijn werkzaamheid bewees. Rutger Leliveld promoveert eind februari in Leiden op zijn onderzoek naar de kenmerken van dit eiwit.

Apoptine is afkomstig uit een virus dat bij kippen een soort bloedarmoede doet ontstaan. Omdat Leliveld veel eiwit nodig had voor onder meer de structuuropheldering ontwikkelde hij allereerst een methode om bacteriën het apoptine te laten maken. Vreemd genoeg blijkt dat apoptine geen duidelijke structuur heeft. Het kan vele vormen aannemen en bestaat in feite uit een kluwen van dertig tot veertig afzonderlijke eiwitmoleculen. Deze klonten kunnen aan een DNA-streng binden, waarbij als er één klont eenmaal bindt, vele andere snel volgen. Leliveld denkt dat deze complexvorming tussen apoptineklonten en DNA zorgt voor de dodelijke werking van het eiwit. Het uitzonderlijke eiwit kan als voorbeeld dienen voor een alternatieve manier waarop de structuur en de functie van een eiwit met elkaar samenhangen.

Erick Vermeulen