Baby’s kunnen gezichten eerder onderscheiden van andere objecten dan andere dingen, zoals auto’s of letters van het alfabet. Baby’s van slechts vier maanden oud produceren een duidelijk hersensignaal als ze een gezicht zien.

Neuropsycholoog Kalanit Grill-Spector van de Stanford-universiteit in Californië en haar collega’s wilden beter begrijpen hoe baby’s de wereld om zich heen interpreteren. Daarom bestudeerden ze de hersenactiviteit van 45 kinderen tussen drie en vijftien maanden oud, terwijl ze keken naar een reeks snel verschijnende beelden: gezichten van vreemden, gangen, auto’s, letters en menselijke ledematen. Het team koos deze beelden, in grijstinten, omdat ze regelmatig voorkomen in het leven van de meeste kinderen, aldus Grill-Spector.

De kinderen kregen de beelden één minuut lang op een scherm te zien. De onderzoekers herhaalden het experiment zes tot twaalf keer per kind terwijl ze hun hersenactiviteit maten met een elektro-encefalogram (EEG).

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'
LEES OOK

Iedereen kan overweg met een 'derde duim'

Iedereen kan wennen aan een extra robotduim, van kinderen tot senioren. Dat stelden Britse onderzoekers vast bij een wetenschapsfestival.

Feest der herkenning

Het team ontdekte dat beelden van gezichten vanaf een leeftijd van slechts vier maanden een herkenbaar hersensignaal opwekten. Dit werd sterker bij kinderen tussen zes en acht maanden oud, dezelfde leeftijd waarop gangen en ledematen een soortgelijk signaal begonnen op te wekken. Letters wekten een dergelijk signaal op tegen twaalf tot vijftien maanden, maar geen van de kinderen produceerde een duidelijk hersensignaal als zij naar auto’s keken.

Het produceren van deze hersensignalen suggereert dat elk kind de categorie waartoe het beeld behoort herkent, zegt Grill-Spector. ‘Dus voor gezichten zien we dat de baby’s kunnen begrijpen dat ze allemaal op een bepaalde manier op elkaar lijken en tot dezelfde categorie objecten behoren. Ze kunnen deze ook onderscheiden van andere objecten, zoals ledematen en auto’s.’

De resultaten komen overeen met eerder onderzoek waaruit bleek dat baby’s bang kunnen zijn voor vreemden als ze ongeveer acht maanden oud zijn, aldus Grill-Spector. ‘Het duurt misschien wel even voordat het netvlies van baby’s dusdanig ontwikkeld is dat ze mensen echt kunnen onderscheiden aan de hand van hun gezicht.’

Mogelijkerwijs kunnen baby’s relatief al vroeg gezichten herkennen omdat ze daar de meeste tijd naar kijken, zegt Grill-Spector. ‘Pas als baby’s ongeveer een jaar oud zijn, zijn ze mobiel en beweeglijk en hebben ze interactie met allerlei andere objecten’, zegt ze.

Mogelijke toepassingen

Meten hoe het zien van verschillende objecten samenhangt met hersenactiviteit, zou misschien ooit kunnen helpen bij het diagnosticeren van autisme bij kinderen, zegt Grill-Spector. Mensen met autisme kunnen verschillen vertonen in hun waarnemingsvermogen. ‘Het analyseren van dit hersensignaal zou een manier kunnen zijn om autisme op te sporen bij een kind dat nog niet kan praten.’ Verder onderzoek hiernaar is nodig, aldus Grill-Spector.

‘Deze studie behandelt de fundamentele vraag hoe baby’s het spervuur aan informatie van hun nieuwe en complexe visuele wereld structureren en begrijpen’, zegt neuropsycholoog Anna Franklin van de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. ‘De methodologische innovaties van het onderzoek maken het mogelijk vast te stellen wanneer het kinderbrein ook andere soorten visuele categorieën, zoals voedsel, kan begrijpen.’