Den Haag (NL) – Tuinders mogen in ieder geval de komende twee jaar de elf omstreden bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken. Een wetswijziging maakt het gebruik weer legaal. De kans bestaat dat in de toekomst meer middelen (opnieuw) mogen worden gebruikt.


Sinds 22 augustus werd het gebruik van de elf omstreden bestrijdingsmiddelen niet bestraft (zie Bestrijdingsmiddelen voorlopig 'gedoogd'), maar het was wachten op een legale regeling. Gisteren nam de Tweede Kamer een wetswijziging aan. Voor hij van kracht wordt, moet de nieuwe wet op korte termijn nog door de Eerste Kamer.
De wetswijziging bestaat uit twee delen. Het eerste deel staat het gebruik van de elf gewasbeschermingmiddelen voor de komende twee jaar toe ter overbrugging van de nieuwe aanvraag- en toetsingsperiode. Het tweede deel van de wet bestaat uit een structurele onmisbaarheidstoets voor stoffen die in de toekomst verboden worden op basis van milieucriteria, maar die door de sector als onmisbaar worden beschouwd. Vóór 1 juli 2001 moeten alle ‘onmisbare’ stoffen worden aangemeld. Hierna moet het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen de stoffen binnen een jaar beoordelen. Blijkt een stof onmisbaar, dan kan het twee jaar lang worden gebruikt en eventueel na verlenging nóg twee jaar. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen vanaf 2003 de onmisbare stoffen gebruiken.
De komende twee jaar is het gebruik van de elf omstreden middelen dus toegestaan. Hierna is een onmisbaarheidsverklaring noodzakelijk voor de verlenging van het gebruik. In totaal kan een middel vanaf het moment dat de wet in werking is getreden maximaal zes jaar worden toegelaten. Na die tijd zullen de tuinders op alternatieven moeten overstappen.
Het is niet ondenkbaar dat tuinders ook andere dan de elf omstreden bestrijdingsmiddelen als ‘onmisbaar’ zullen aanmelden. Hiermee lijkt de onmisbaarheidstoets een stap terug.

Irene Husmann