Den Haag (NL) – De oprichting van een landelijk bio-informaticacentrum moet de postitie van Nederland op dit vakgebied verbeteren. Het centrum moet een sleutelrol gaan vervullen in het vaderlandse biomoleculaire onderzoek.


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) pleiten voor de oprichting van een landelijk centrum voor bio-informatica. Ze hopen hiermee de positie van Nederland op dit vakgebied te verbeteren. Dit blijkt uit het op 16 juli verschenen rapport 'De toekomst van de bio-informatica in Nederland'. Het centrum moet volgens de organisaties specialistische kennis, rekenfaciliteiten en toegang tot databases bieden.
De enorme groei van de gegevensbestanden in de biomoleculaire onderzoeksrichtingen heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw vakgebied: de bio-informatica. De bio-informaticus gebruikt methoden uit de wiskunde en informatica om zijn weg in de omvangrijke gegevensbestanden te kunnen vinden en biomoleculaire vraagstukken op te lossen. Om Nederland in de internationale top van het genomics-onderzoek mee te laten draaien is een goede infrastructuur voor de bio-informatica van essentieel belang.

Sabrine Caspers