Razendsnel verspreidde het laatste wetenschappelijke nieuws over de gekke-koeienziekte zich over de diverse media. Londense wetenschappers maakten deze week bekend dat de ziekte besmettelijker is dan voorheen aangenomen. Toen de middagkranten al waren gedrukt, publiceerde BBC op zijn site de geruststellende reacties van deskundigen op het gebied van voedselveiligheid.

John Collinge, hoogleraar verbonden aan de Prion Unit in Londen, onderdeel van de Medical Research Council, ontdekte dat zelfs dieren zonder symptomen van de gekke-koeienziekte, deze toch kunnen overdragen. Het schrikbeeld is dat niet alleen koeien, maar ook mensen, schapen, varkens en pluimvee een rol bij de verspreiding spelen. Gelijk gingen er al stemmen op om op grote schaal varkens en pluimvee te testen op BSE.

De onderzoekers injecteerden hersenweefsel van met BSE-besmette hamsters in muizen. Die werden niet ziek, maar tot hun verrassing ontdekten de onderzoekers wel grote hoeveelheden abnormale prionen in de muizenhersenen, die bij andere dieren weer de beruchte symptomen veroorzaakten. Deze kleine eiwitten ziet men als de veroorzaker van de dodelijke ziekte. De eiwitten vormen vaste structuren in de hersenen, met als uiteindelijk gevolg dat de hersenen een sponsachtige structuur krijgen, vol gaten.

Simon van Gaal: ‘Te veel stress voor een topprestatie is niet goed, te weinig opwinding ook niet’
LEES OOK

Simon van Gaal: ‘Te veel stress voor een topprestatie is niet goed, te weinig opwinding ook niet’

Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam hebben in kaart gebracht wat de optimale stand van het brein is om zo goed m ...

Eind 1999 maakten Amerikaanse onderzoekers al aannemelijk dat de ziekte bij koeien, BSE, en de nieuwe vorm van de ziekte bij mensen, een variant van de ziekte van Creutzfeld-Jacob, hetzelfde waren. In muizen veroorzaakte hersenweefsel van aan de ziekte overleden koeien en mensen dezelfde symptomen, zelfs na dezelfde verstreken tijd.

Diverse deskundigen proberen alle verontrusting weg te nemen. Het Verenigd Koninkrijk heeft draconische maatregelen genomen sinds in 1986 de BSE-epidemie uitbrak. Stelselmatig worden runderen zonder symptomen al gescreend op de aanwezigheid van afwijkende prionen. Dat moet afdoende zijn. Vlees- en beendermeel mogen niet meer aan runderen worden gevoerd, en dat beschouwt men als de belangrijkste bron van de BSE-epidemie.

Zowel de Europese Unie als het Britse Spongiform Encephalopathy Advisory Committee zullen het onderzoek van Collinge nauwkeurig bestuderen. Voor de Britse veeteelt hangt daar veel van af. Een nieuw exportverbod op rundvlees en bovendien nog eens varkens- en kippenvlees zou een economische ramp betekenen.