Den Haag (NL) – Bij een koe van een bedrijf in het Gelderse Aalten is BSE geconstateerd. Dit is het vijftiende geval in Nederland sinds 1997 en het zevende in 2001.


Het is druk bij ID Lelystad. Temidden van alle bedrijvigheid door de mond- en klauwzeerepidemie onderzocht het laboratorium daar de afgelopen weken ook een nieuwe verdenking van BSE (zie ook de rubriek Inzicht in het maartnummer van Natuurwetenschap & Techniek). De gekkekoeienziekte blijft deze maanden op de achtergrond, maar vormt voor mensen een grotere bedreiging. Aan mond- en klauwzeer gaan geen mensen dood, aan de ziekte van Creutzfeldt-Jacob – die mensen kunnen oplopen door het eten van BSE-vlees – wel.
De practiserend dierenarts van het bedrijf meldde het verdachte dier, Liza 183, op 6 april aan. De dag daarop ging het dier voor onderzoek naar ID-Lelystad. Drie dagen later volgde de verontrustende, positieve uitslag van de snelle test. Een tweede test bevestigt nu het resultaat.

Inmiddels is het bedrijf geblokkeerd en worden de 25 runderen, (en drie geiten en vier lammeren) die op het bedrijf aanwezig zijn, afgevoerd. ID-Lelystad zal ook deze runderen gaan onderzoeken op BSE.
Liza 183 is geboren en getogen op het bedrijf in Aalten. De runderen die in het jaar voor of na de geboorte van Liza 183 op het bedrijf ter wereld zijn gekomen, de runderen die gelijktijdig met Liza 183 zijn opgegroeid en de nakomelingen zullen, voor zover nog in leven, worden opgespoord en onderzocht.
Zoals gebruikelijk gaan de onderzoekers de oorzaak van het BSE-geval na. Met name kijken ze naar welk veevoer het dier heeft gekregen, vooral in de eerste periode van haar leven.

Erick Vermeulen