Volgend jaar mogen er geen chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) worden gebruikt. Deze Europese richtlijn geldt ook voor de toepassing van deze drijfgassen en koelmiddelen in (koel)installaties.

Volgend jaar mogen er geen chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s) worden gebruikt. Deze Europese richtlijn geldt ook voor de toepassing van deze drijfgassen en koelmiddelen in (koel)installaties.Eind 1994 stelde de Europese Unie al scherpe grenzen aan productie en gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen. Deze verbindingen kunnen jaren nadat ze in het milieu belanden, in de stratosfeer boven de polen chemische reacties veroorzaken die de ozonlaag aantasten. Inmiddels zijn er voldoende alternatieven voor de milieugevaarlijke verbindingen. Zo kunnen koelkasten bijvoorbeeld de koolwaterstof pentaan (C5H12) gebruiken. Ook zijn er chloorvrije fluorkoolwaterstoffen.

De afgelopen jaren gold een productieverbod, wat de illegale aanvoer van chloorfluorkoolwaterstoffen bevorderde. Per 1 januari 2001 is het definitief voorbij. Naast oude koelkasten zullen bijvoorbeeld ook brandblusapparaten met gevaarlijke drijfgassen moeten plaatsmaken voor moderne, milieuvriendelijkere apparatuur. Andere apparaten en toepassingen die mogelijk nog de verkeerde middelen bevatten, zijn oude airconditionings en spuitbussen. Voor drijfgassen voor medische toepassingen, zoals inhalatoren voor astmapatiënten, gelden nog aparte regelingen.

‘Wat mensen allang vergeten zijn, staat nog geschreven in bomen’
LEES OOK

‘Wat mensen allang vergeten zijn, staat nog geschreven in bomen’

Met haar boomboor onderzoekt Valerie Trouet woudreuzen en reconstrueert ze wat die allemaal hebben meegemaakt.

De Europese verordening verbiedt op termijn ook het gebruik van andere ozonlaag aantastende verbindingen, zoals halonen, hfck’s, bromochloormethaan en methylbromide, alsmede in uiterlijk 2010 de export van ozonafbrekende stoffen.