In China is de eerste fabriek ter wereld geopend die op commerciële schaal koolstofdioxide omzet in methanol. De fabriek zal naar schatting 500.000 ton CO2-uitstoot per jaar besparen in vergelijking met installaties die methanol uit steenkool maken.

In de Chinese stad Anyang is ’s werelds grootste installatie voor de omzetting van koolstofdioxide (CO2) en waterstof in methanol geopend.

Methanol is een vloeistof die ook wel houtalcohol of brandalcohol wordt genoemd. Het wordt gebruikt als brandstof en voor de productie van chemicaliën zoals kunststoffen. Gewoonlijk wordt methanol gemaakt uit steenkool of aardgas. De nieuwe fabriek gebruikt in plaats daarvan het CO2 dat bij andere productieprocessen vrijkomt.

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’
LEES OOK

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’

Chemicus Joost Reek knutselt aan moleculen om oplossingen te vinden voor ’s werelds meest complexe problemen.

Dat zorgt voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. ‘We schatten de vermeden uitstoot op meer dan 500.000 ton CO2-equivalent per jaar’, zegt Ómar Freyr Sigurbjörnsson, directeur van Carbon Recycling International (CRI), het in IJsland gevestigde bedrijf dat de technologie heeft ontwikkeld en de installatie heeft ontworpen.

Dit getal is gebaseerd op de inschatting dat de productie van een ton methanol uit steenkool gewoonlijk ongeveer 6 ton CO2-equivalent oplevert. Bij de bepaling is rekening gehouden met alle uitstoot die het productieproces in de nieuwe fabriek met zich meebrengt.

Tweede fabriek

De installatie, beheerd door het bedrijf Shunli, gebruikt CO2 die wordt opgevangen bij de productie van kalk. Die CO2 wordt gecombineerd met waterstof die vrijkomt wanneer kolen worden verhit om cokes te maken voor de staalproductie. De fabriek kan jaarlijks 160.000 ton CO2 omzetten in 110.000 ton methanol.

Eerdere proefinstallaties voor de productie van methanol uit CO2 konden slechts zo’n 5000 ton methanol per jaar maken. De Shunli-installatie is dus verreweg de grootste tot dusver. CRI noemt het de eerste installatie die op commerciële schaal functioneert.

Ondertussen werkt CRI al aan een tweede CO2-naar-methanolfabriek in China. Die zal de CO2 van een petrochemisch complex in Lianyungang recyclen om methanol te maken voor de productie van kunststoffen.

Bunkerbrandstof

Om er een brandstof van te maken, wordt methanol meestal vermengd met benzine. In China zijn er echter ook voertuigen die volledig op methanol rijden. Daarnaast zijn er steeds meer schepen die op methanol varen. Deze produceren minder vervuilende stoffen dan schepen die de standaard ‘bunkerbrandstof’ op basis van olie gebruiken. Ze dragen momenteel echter niet bij aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen, aangezien bijna al het methanol nog wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen.

Volgens Martin Bertau van het Instituut voor chemische technologie in Freiberg vergt directe opvang van CO2 uit de lucht veel energie. Hij vindt het daarom logisch dat de fabriek geconcentreerde bronnen van rest-CO2 gebruikt. In Duitsland komen bij de verbranding van stedelijk afval enorme hoeveelheden CO2 vrij die ook gebruikt zouden kunnen worden om synthetische brandstoffen te maken, zegt Bertau.

Waterstofgas

Wereldwijd onderzoeken bedrijven ook andere manieren om methanol te produceren zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Je kunt het bijvoorbeeld produceren uit het biomethaan dat vrijkomt uit mest.

Tot nu toe zijn tachtig projecten aangekondigd om methanol te maken zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Als die allemaal doorgaan, zal de productiecapaciteit rond 2027 meer dan 8 miljoen ton bedragen, zegt Rafik Ammar van het Methanol Instituut, de wereldwijde handelsorganisatie voor de methanolindustrie.

Lees ook: Waterstof: wondermiddel of wassen neus?

Velen zien groene waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen in toepassingen die niet op elektriciteit kunnen draaien. Maar groene methanol heeft enorme voordelen, zegt Bertau. In tegenstelling tot waterstofgas hoeft methanol niet te worden samengeperst – wat energie kost – en heeft het een hogere energiedichtheid. Methanol is ook veel gemakkelijker en veiliger op te slaan en te verplaatsen.