Parijs (F) – Na vijf dagen hebben de Cluster-II-satellieten Rumba en Tango hun posities ingenomen. Een laatste kleine manoeuvre resteert, voordat de antennes kunnen uitschuiven en de metingen aan het magneetveld van de Aarde en de zonnewind kunnen beginnen.


Nadat de ESA in juli de twee satellieten Salsa en Samba lanceerde, volgden vorige week de satellieten Tango en Rumba. Inmiddels hebben de stuurlui van de Eorpean Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt Tango en Rumba met succes een vijftal ingewikkelde manoeuvres laten uitvoeren. Met deze manoeuvres belandden de satellieten in een ellipsvormige baan, nabij Salsa en Samba. Ze naderen daarin de Aarde tot op 17.200 kilometer, en het verste punt van de Aarde ligt op een afstand van 120.600 kilometer. De vijfde manoeuvre, die de satellieten in een baan over de Noord- en de Zuidpool bracht, vond plaats boven Australië. De afstanden tussen de satellieten zullen variëren van 125 kilometer tot 2000 kilometer.
Dinsdagmiddag 15 augustus volgt nog een kleine koerscorrectie. Vermoedelijk zal op woensdag het beschermende omhulsen van twee experimenten worden afgestoten. Daarna zullen een aantal ‘gieken’, bedoeld voor zowel metingen als voor een antenne, uitschuiven. Op 21 augustus moeten alle voorbereidingen rond zijn en kunnen de vier satellieten beginnen met het versturen van meetgegevens naar de Aarde.

Erick Vermeulen