Utrecht (NL) – Een computermodel reconstrueert de ontwikkeling van de bodem van het Nederlandse kustgebied en voorspelt de structuur van de grond.


Utrechtse aardwetenschappers ontwikkelen een model voor de structuur van de bodem van het Nederlandse kustgebied. Het programma reconstrueert de ontwikkeling van de kustgebieden over een periode van ruim een half miljoen jaar.
IJstijden en andere klimaatveranderingen laten hun sporen in de bodem na. Het computermodel berekent de kans dat verschijnselen zich op bepaalde locaties hebben voorgedaan en toont in drie dimensies de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bodem. De verplaatsing van bodemdeeltjes en het afzetten van sedimenten zijn met het programma goed te volgen.
De olie-industrie en andere bodembewerkende ondernemingen kunnen aan de hand van het model gemakkelijker zien hoe de bodem er op een bepaalde locatie uitziet. Eerder waren er bewerkelijke en daardoor kostbare onderzoeken nodig om te bepalen of een plek geschikt was voor bewerking of niet. Wanneer een locatie echt interessant is, blijven bodemmonsters en andere gedetailleerde analysemethoden onmisbaar. Omdat kleine oppervlakten nog te veel rekentijd kosten, beperkt het computermodel zich voorlopig tot oppervlakten van een vierkante kilometer.

Sabrine Caspers