Natuurwetenschap & Techniek selecteerden de vijftig personen die met hun beslissingen de grootste invloed hebben op Nederland als kennisland. Zij bepalen de koers van de research & development (R&D). In het blad vindt u hun profielen, op deze website hun uitgebreide ambities.

De lijst overziend valt op hoe divers R&D in Nederland is. We zijn een klein landje maar proberen toch op zoveel mogelijk gebieden bij de wereldtop te horen. De vraag is of dat verstandig en haalbaar is. Minister Van der Hoeven heeft wat dat betreft een duidelijk signaal afgegeven met de subsidie van ruim 50 miljoen euro voor het Lofar-project, een netwerk van 25.000 antennes, waarmee Nederland haar toppositie in de astronomie moet behouden of zelfs versterken.

Natuurwetenschap & Techniek is van mening dat er meer aansprekende projecten zoals Lofar nodig zijn om ervoor te zorgen dat Nederland internationaal niet achterop raakt. We vroegen de 49 andere personen op de lijst daarom wat hun ‘lofar-project was’. Welk ambitieus R&D-plan we over tien jaar op hun conto mogen schrijven. Circa 25 van hen laten ons delen in hun ambities.

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’
LEES OOK

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’

Psychiatrisch epidemioloog Brenda Penninx onderzoekt het verband tussen mentale en lichamelijke gezondheid.

Positie Naam Positie Naam
1 Dr Ad Huijser 26 Prof dr Martin Kropff
ambitie
2 Maria van der Hoeven 27 Dr Ton Hoff
ambitie
3 Ir Hans Huis in ‘t Veld ambitie 28 Prof dr Eduard Veltkamp
4 Dr Peter Nijkamp
ambitie
29 Ir prof dr Douwe D. Breimer
ambitie
5 Mr Laurens-Jan Brinkhorst 30 Prof dr Hans Stoof
ambitie
6 Dr Philippe Busquin
ambitie
31 Prof dr Paul van der Maas
ambitie
7 Prof dr ir Bert Speelman
ambitie
32 Dr ir Peter Jongenburger
ambitie
8 Dr Theo Claasen
ambitie
33 Dr Jan van der Eijk
ambitie
9 Ir Martin van den Brink 34 John Darley MSc
10 Dr Cees Veerman 35 Ir Joop Roels
11 Dr Rick Harwig 36 Prof dr ir Ruud Huirne
ambitie
12 Prof dr ir Jacob Fokkema
ambitie
37 Prof dr Frans Zwarts
ambitie
13 Prof dr Gerard van Koten 38 Prof dr ir Patrick Dewilde
ambitie
14 Dr Tini Colijn-Hooymans
ambitie
39 Prof ir Fred Abbink
15 Dr David Nicholson
ambitie
40 Prof dr Louise Gunning-Schepers
ambitie
16 Prof dr Hans de Wit
ambitie
41 Prof dr Ed van der Veen
ambitie
17 Prof dr ir Martin Schuurmans 42 Dr Dick Arnold
18 Dr Cornelis van Bochove 43 Drs Sjoerd Vollebregt
19 Prof dr Frans A. van Vught
ambitie
44 Prof dr Harry Hillen
20 Cees van Duyvendijk
ambitie
45 Prof dr Carel van Os
ambitie
21 Prof dr Emmo Meijer 46 Drs Ruud Kukenheim
22 Dr Cesar Vohringer 47 Prof ing Walter C.L. Zegveld
23 Prof dr Rutger A. van Santen 48 Prof dr ir Peter Folstar
24 Prof dr ir Frans Nieuwstadt
ambitie
49 Prof dr Kees Blom
ambitie
25 Ir Wim Orbons 50 Prof dr Walter Hoogland
ambitie