Davos (CH) – Het Belgische milieu-imago kreeg rake klappen op het symposium van het World Economic Forum in Davos. België behaalde een schamele 79e plaats op de milieuduurzaamheidsindex. Nederland staat mooi twaalfde.


De barslechte milieuprestatie van België op de milieuduurzaamheidsindex is voor veel milieuwaarnemers niet zo verrassend. Onder de EU-landen heeft België altijd al een beetje de reputatie van het morsende broertje gehad. Zo is bijvoorbeeld Brussel de enige hoofdstad in heel Europa waar niet één liter afvalwater wordt gezuiverd. Het Brussels hoofdstedelijk gewest stort al zijn rioolwater rechtstreeks in het riviertje de Zenne, waarna het via de Schelde in de Noordzee terechtkomt.
In Vlaanderen is de toestand niet zoveel beter. Nauwelijks tweederde van de gezinnen is aangesloten op waterzuivering. Vlaanderen kampt met een record mestoverschot in de landbouw. Men hoopt het overschot weg te werken door weldra honderdduizenden tonnen varkens- en kippenmest uit te voeren naar Hongarije en Polen. Het gebruik van pesticiden is nergens in Europa hoger dan in België.
Daarbovenop is het ook het land met het dichtste wegennet, het drukste wegverkeer, de op één na grootste concentratie aan chemiebedrijven ter wereld en een hoge uitstoot van broeikasgassen. Dit is slechts een kleine greep uit de talrijke negatieve milieufactoren waarmee België te kampen heeft.
De opstellers van het Davos-rapport gebruikten in totaal 67 milieucriteria, waaronder indicatoren van lucht- en watervervuiling, biodiversiteit en milieueffecten op de gezondheid. Ze keken ook gekeken naar de maatregelen die overheid, ondernemingen en burgers nemen om het milieu te beschermen en te verbeteren. België, met een paars-groene regering, kan weinig verontschuldigingen aandragen voor zijn slechte score, behalve dan dat de cijfers dateren uit 1996. Sindsdien zijn er diverse maatregelen genomen en is het een en ander verbeterd. Of België sindsdien een stukje van de achterstand inliep, blijft een onbeantwoorde vraag. Met de 79e plaats op de lijst wordt België geflankeerd door Albanië en Roemenië, en eindigt het ver achter bijvoorbeeld Mexico of Egypte.
Nederland scoort met een twaalfde plaats stukken beter. Dit bewijst dat een klein, dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd land toch een goed milieubeleid kan voeren. Uitgezonderd op het gebied van het terugdringen van de luchtvervuiling en milieu-informatie behaalt Nederland op alle indicatoren goede punten. Het podium is voor Finland (1), Noorwegen (2) en Canada (3), de laatste plaatsen worden bezet door Burundi (120), Saoedi-Arabië (121) en Haïti (122).

Peter Raeymaekers

Environmental Sustainability Index