Diemen (NL) – Het grote eurodiffusie-experiment gaat zijn zevende maand in. Na alle aandacht van de Europese pers is het nu de redactie van de New York Times die gewag maakt van het experiment.


Het internationale eurodiffusie-experiment van de Studiegroep Wiskunde met de industrie en het wetenschapsmagazine Natuurwetenschap & Techniek gaat alweer zijn zevende maand in. De media in binnen- en buitenland besteedde er al uitgebreid aandacht aan. Het nieuws van het diffusie-experiment heeft nu ook de Amerikaanse aandacht getrokken. Een persbericht dat op 2 juli jongslede in de New York Times verscheen, is te lezen op de site van de studiegroep.
Euromunten beginnen zich langzaam te mengen. Wie vandaag zijn portemonnee omkeert zal een stuk meer buitenlandse munten vinden dan een paar maanden geleden. Na het tellen van 25 duizend munten tijdens de 1 juli-meting blijkt dat van de euro's die in Nederland circuleren nu ruim 78 procent Nederlands is. Op de tweede plaats komt de koning Albert-munt met zeven procent, op de voet gevolgd door de Duitse euro met ruim zes procent. Van de munten die in België circuleren is 80 procent van Belgische origine. Koningin Beatrix vult voor zeven procent de Belgische beurs en met ruim vijf procent volgt de Franse euro. Of de verspreiding van euromunten een boost krijgt na de thuiskomst van vele vakantiegangers zal moeten blijken tijdens de 1 augustus-meting. Voor interactieve deelname aan het experiment kijk op www.wiskgenoot.nl/eurodiffusie.

Frédérique Melman