Diemen (NL) – Het aantal vrouwen dat onderzoek doet in de industrie is veel te laag, stelt een rapport van de Europese Commissie.


Van de 500.000 onderzoekers die werkzaam zijn in de Europese industrie is slechts tien procent vrouw. “Dat is veel te weinig”, zegt de Europese commissaris voor onderzoek Philippe Busquin.
Gegevens over het aandeel van vrouwen in bètastudies tonen een veel minder scheef beeld. In 2002 was gemiddeld 41 procent van de Europese afgestudeerden in natuurwetenschappen, wiskunde en informatica vrouw. Bij de technische studies lag dit aantal wat lager, maar alsnog had een vijfde van deze nieuwbakken wetenschappers twee X-chromosomen.
“Ik ben verontrust over het erg lage aantal vrouwen in industrieel onderzoek. Slimme vrouwelijke afgestudeerden hebben het recht om op gelijke voet de industrie binnen te komen. Europa kan het zich niet veroorloven om zo'n groot menselijk potentieel te verspillen”, aldus Busquin. “Vandaar dat ik dit rapport met suggesties voor verandering van de scheve verhoudingen van harte verwelkom.”
Het rapport komt met een aantal voor de hand liggende maatregelen. Bètastudies moeten aantrekkelijker worden voor vrouwen, het heersende klimaat in de industrie moet veranderen en het moet mogelijk zijn om een beter evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.
Tot slot wil de groep experts die het rapport samenstelde succesvolle voorbeelden van bedrijven die 'vrouwelijke deelnemers uit de Europese poel van talent' hebben aangetrokken, verzamelen en meer bekendheid geven. In navolging van Karl Marx is de nieuwe slogan van de EU voortaan: “Wetenschapsters aller landen, verenigt u!”

Sonja Jacobs