Nice (F) – Europa kan in tien jaar tijd zijn internationale wetenschappelijke positie verliezen aan China en andere landen. Meer investeringen in ruimtewetenschap moeten dat voorkomen.


De staatshoofden van de Europese Unie gaven tijdens de Europese Unie in Lissabon eerder dat jaar aan dat ze belang hechten aan Europa's vooraanstaande rol in wetenschap. Alleen de VS speelt een belangrijker rol. Tijdens een bijeenkomst van de European Geophysical Society maakte de Europese ruimtevaartorganisatie ESA duidelijk dat dit wel investeringen vergt. Zowel Roger-Maurice Bonnet, die eind april terugtreedt als directeur van ESA's wetenschapsprogramma, als zijn opvolger David Southwood pleitten voor investeringen in ruimtewetenschap, met name astronomie.

Een extra bedreiging voor de Europese wetenschap vormt de aantrekkingskracht van de Verenigde Staten. Een 'brain drain' moet worden voorkomen. Southwood pleit voor een Europees netwerk van laboratoria en een actief aantrekken van onderzoekers. De ESA kan daarin een rol spelen door met de onderzoeksinstituten nieuwe geavanceerde ruimteprojecten te ontwikkelen.
De ruimtewetenschappen hebben inmiddels een revolutie in onze kennis teweeggebracht, zo betoogde Bonnet. Slechts door extra investeringen in geavanceerde technologie zoals voor astronomie kan die revolutie doorgaan. De Europese interesse in onderzoek aan planeten groeit. Niettemin kan Europa daarin geen hoofdrol vervullen, Europa kan niet tippen aan de enorme investeringen die de Verenigde Staten in ruimtewetenschappen steekt. Overigens staat het budget van de NASA de laatste jaren onder druk.

Directeur van ESA Science Programma Roger-Maurice Bonnet.

“De koopkracht van het ESA-wetenschapsbudget moet gelijkblijven”, zo betogen de ESA-directeuren, “in ieder geval voor het vorig jaar door ESA goedgekeurde wetenschapsprogramma dat loopt tot 2013.” Dat is een minimum. Dit programma is namelijk niet compleet en biedt geen mogelijkheden om vlot nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen te omarmen. Wetenschappers dreigen daardoor zeer lang te moeten wachten op nieuwe missies. Een toename van het budget met jaarlijks vijf procent tot aan 2006 zou ruimte voor nieuwe missies bieden, met als gevolg 40% meer wetenschap.

Erick Vermeulen