Delft (NL) – Vier Europese onderzoeksorganisaties gaan hun wetenschappelijke kennis en expertise inzetten om antwoord te geven op huidige en toekomstige vraagstukken rond voedselveiligheid. Vanuit Nederland doen TNO en Wageningen UR mee.


Vier Europese instituten hebben onlangs het Consortium voor Voedselveiligheid SAFE (SAfe Food in Europe) opgericht. Naast het Franse INRA (Institute National de la Recherche Agronomic)
en het Britse IFR (Institute for Food Research) doen de Nederlandse instellingen TNO en Wageningen UR hieraan mee. Andere onafhankelijke Europese onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd toe te treden tot het Consortium dat binnenkort een kantoor in Brussel opent.

Voedsel staat als nooit tevoren in de aandacht van de consument. Recente crises, zoals BSE en mond- en klauwzeer, maar ook de incidentele voorvallen waarbij producenten massaal hun producten uit de winkels halen na een productiefout of problemen met grondstoffen, krijgen volop aandacht in de media. Daarmee is de veiligheid van het in winkels aangeboden voedsel geen vanzelfsprekendheid meer.

Dr. H. Hofstra van TNO Voeding en hoofd van SAFE, maakte de oprichting van SAFE afgelopen week bekend op het Food Safety & HACCP Forum in Noordwijk aan Zee. SAFE is het gezamenlijke antwoord van de Europese onderzoekers op de voortdurende crisis over voedselveiligheid en het verder teruglopende consumentenvertrouwen. Het SAFE Consortium heeft zich, met het oog op het oprichten van de Europese Voedsel Autoriteit, aan Brusselse beleidsmakers voorgesteld.

SAFE zal op drie niveaus opereren. Allereerst is daar het verzamelen en analyseren van gemeenschappelijke informatie. Vervolgens wil SAFE nieuwe onderzoeksprogramma’s starten. Het derde niveau is informeren van de consument. De gecombineerde kennis van de instituten staat garant voor de beste kwaliteit van informatie over voedselveiligheid en hun gezamenlijke technologische kennis voor onderzoeksprogramma’s van de hoogste kwaliteit. De deelnemende instituten houden zich, onafhankelijk van overheden en bedrijfsleven, het recht voor alles over voedselveiligheid te publiceren dat in het algemeen belang is. Ze willen zowel de maatschappelijke discussie stimuleren als bijdragen aan het herstel van het consumentenvertrouwen in voedsel en voedselproductie.

Erick Vermeulen