Diemen (NL) – Een collectief van Europese klimaatonderzoekers publiceerde onlangs een gezaghebbend rapport dat de koolstofopname door bossen in kaart brengt.


Bossen nemen twintig tot dertig procent van de Europese industriële koolstofuitstoot op. Dat concludeert het klimaatrapport van CARBOEUROPE, een grootschalig Europees onderzoeksproject dat al meer dan tien jaar rekent aan de koolstofbalans in de atmosfeer. Het rapport verscheen precies tijdens de klimaattop in Marrakesh (Marokko), eind oktober. Het introduceert een methode om de opnamecapaciteit van bossen objectief en nauwkeurig te meten. Die informatie is nodig voor de controle van de naleving van het Kyoto-protocol, dat in Marrakesh werd uitgewerkt.
CARBOEUROPE voorspelt in het recente rapport dat de 'koolstofsink' die bossen vormen, tegen het jaar 2050 verzadigd zal zijn. De opnamecapaciteit zal daarna gestaag dalen. Een structurele vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide zal dus noodzakelijk zijn voor de beperking van het broeikaseffect.
Bij het CARBOEUROPE-project zijn bijna vierhonderd onderzoekers van 75 Europese onderzoeksinstellingen betrokken. Het is het eerste multidisciplinaire, internationale klimaatproject. In de Verenigde Staten, Japan en China zijn onlangs naar Europees voorbeeld soortgelijke initiatieven van start gegaan.

Nienke Beintema