Noordwijk (NL) – Velen durfden er niet meer op te hopen, maar uiteindelijk wordt de Venus Express van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA toch werkelijkheid. Alleen Italië stribbelt nu nog tegen.


Eind vorige week besloot het ESA Science Programme Comittee het Venus Express ruimtevaartprogramma alsnog door te laten gaan. De lancering van het ruimtevaartuig staat gepland voor november 2005. De Venus Express gaat met behulp van radarapparatuur de oppervlaktestructuren van Venus analyseren. Daarnaast zal het ruimtevaartuig de met giftige gassen gevulde atmosfeer van deze planeet aan een nader onderzoek onderwerpen.
ESA is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de Mars Express, een vergelijkbare onderneming waarvan de lancering in juni 2003 plaatsvindt. Recycling van het ruimtevaartuig dat voor deze onderneming is ontworpen, zorgt voor een aanzienlijke afname van de kosten van het Venus Express-project.
In het najaar van 2001 keurden de Europese ministers het voorstel voor de Venus Express af en schrapten het uit het ESA programma. De lidstaten vonden het project te duur. Na een evaluatie van deze afkeuring in juni van dit jaar, besloot de programmacommissie van de ESA afgelopen week Venus Express alsnog op de Europese ruimtevaartagenda te zetten.

Sabrine Caspers