Greenbelt, Maryland (VS) – Op 31 januari (Europese tijd) zal het ruimtevaartuig EUVE na bijna tien jaar terugkeren in de dampkring.


Het ruimtevaartuig EUVE, met een massa van enkele duizenden kilogrammen, daalt met een snelheid van 25 kilometer per dag. EUVE bevindt zich – op 30 januari – nog op een hoogte van circa honderd kilometer. Eenmaal in de dampkring zal het lot van het toestel snel definitief zijn. Dan gaat de wrijving met luchtmoleculen meespelen en valt het toestel snel naar het aardoppervlak.
De Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE) maakte sinds zomer 1992 beelden van het energierijke extreem ultraviolette licht in het heelal. Wetenschappers van Goddard Space Facilities van de NASA en, vanaf 1997, de University of California in Berkeley hebben uit de meetresultaten veel kennis over het heelal kunnen verkrijgen. Oorspronkelijk zou EUVE slechts drie jaar metingen uitvoeren, maar uiteindelijk zijn ruim acht jaar lang de meetwaarden van EUVE verzameld. In plaats van de verwachte 24 ruimte-objecten die extreem ultraviolet licht uitstralen, trof EUVE meer dan duizend van die voorwerpen aan.


Titaan en roestvrij staal
EUVE zal bij zijn val in de aardatmosfeer grotendeels verbranden, waarna de brokstukken zich zullen verspreiden over een gebied van honderden vierkante kilometers. Volgens berekeningen bereiken hooguit negen voorwerpen met een massa van twee tot vijftig kilo de grond. Die bestaan voornamelijk uit titaan en roestvrij staal. De kans dat brokstukken in een bewoond gebied neerkomen, is uiterst gering. De baan van de satelliet maakt een hoek van 28,5º met de evenaar, zodat de strook aan weerszijden van de evenaar waar brokstukken kunnen belanden zich bevindt tussen Orlando, Florida aan de noordkant en het Australische Brisbane aan de zuidkant.

Erick Vermeulen