Gent (B) – De Europese ministers voor landbouw kwamen op 17 september samen in het Belgisch-Limburgse Rekem. Ze kregen er de tentoonstelling ‘Eet es genetisch’ voorgeschoteld.


Met de interactieve tentoonstelling ‘Eet es genetisch’ kende het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) al veel succes. Meer dan 15.000 bezoekers, waaronder veel jongeren, bezochten de expositie, die in het eerste half jaar van 2001 opgesteld stond in Gent. In deze tentoonstelling geeft het VIB informatie over de mogelijke toepassingen van biotechnologie in de landbouw en over de daaraan verbonden risico’s. Het VIB heeft immers – als onderzoeksinstelling van de Vlaamse regering – de opdracht om feitelijke informatie te verschaffen over biotechnologie en haar toepassingen. ‘Eet es genetisch’ blijft nog in het kasteel van Reckheim tot begin december.
Tijdens de informele landbouwraad in Rekem discussieerden de Europese ministers van Landbouw met wetenschappers over het gebruik van genetisch gewijzigde gewassen (GGG’s) zoals maïs, soja en suikerbieten, in de landbouw en in voeding. Gewezen Belgisch minister van Landbouw Jaak Gabriëls is er voorstander van om het feitelijke Europese verbod op te heffen en stapsgewijs de introductie van GGG’s toe te laten. “Inzake landbouwtechnologie en GGG’s moeten we de stap van de middeleeuwen naar de 21e eeuw durven te zetten,“ vertelde de liberale excellentie in een interview aan de krant De Standaard. “Onze ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen is één van de grootste stompzinnigheden. Dat Greenpeace het debat daarover onmogelijk maakt, getuigt van geestelijke terreur.”
Gabriëls kan straffe taal gebruiken, want tijdens de zomermaanden zijn de bevoegdheden over landbouw verhuisd van het federaal Belgische niveau naar het gewestelijke niveau: Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse Gewest. Gabriëls verhuisde naar de Vlaamse regering, maar moest daar de portefeuille van landbouw inleveren. Hij kreeg de verantwoordelijkheid voor Economie en Buitenlandse Handel. De Vlaamse boeren kregen Vera Dua als voogdijminister, en deze groene bewindsvrouw stelt zich heel kritisch op tegenover GGG’s. “Wie beweert dat de GGG’s de honger in de Derde Wereld kunnen oplossen, bezondigt zich aan platte demagogie”, liet ze zich ooit ontvallen.

Peter Raeymaekers