Amsterdam (NL) – De Universiteit van Amsterdam zet een speciale wiskundegroep op voor onderzoek naar singulariteiten in de natuurkunde. Onder leiding van prof dr Klaas Landsman storten vijf wiskundigen zich op exotische problemen, waar de huidige theorieën nog geen verklaring voor bieden.


Natuurkundige verschijnselen als de oerknal en zwarte gaten kunnen met de huidige theorieën niet worden verklaard. Deze theorieën zijn nog gebaseerd op de klassieke natuurkunde en kunnen geen wiskundige verklaring bieden voor zulke ingewikkelde problemen. Prof dr Klaas Landsman gaat samen met drie postdocs en twee promovendi onderzoeken of de nieuwere kwantumtheorie wel een oplossing biedt. De wetenschappers van de groep mathematische fysica hebben voor dit onderzoek alvast een PIONIER-subsidie van het NWO en geld van de Amsterdamse universiteit in de wacht gesleept. Ze hopen dat ze dankzij de bijdrage van een miljoen euro de grenzen van de moderne wiskunde kunnen verleggen.

Sabrine Caspers