Amsterdam (NL) – In het voorjaar zullen zeventig wiskundigen zich buigen over enkele lastige problemen. Zo zoeken ze een oplossing voor de tropische vissen die het in het aquarium in Artis te heet krijgen in de zomer.


Nederlandse wiskundigen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (sectie Industriële en Toegepaste Wiskunde van het Wiskundig Genootschap) verdiepen zich komend voorjaar in het probleem van oververhitte vissen in de tropische aquaria van Artis. Ook een aantal andere uitdagende kwesties passeert dan de revue. Bedrijven kunnen tot 1 januari 2002 hun problemen aanmelden bij de studiegroep. Met de uiteindelijk geselecteerde problemen gaan de wiskundigen daarna van 18 tot en met 22 februari aan de slag.

De organisatie van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie is in handen van het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Universiteit van Amsterdam. NWO en de Technologiestichting STW steunen het initiatief via hun programma Wiskunde Toegepast. Veel problemen hebben een eenvoudig wiskundig bestanddeel dat leken maar moeilijk zullen kunnen herkennen. Voor bedrijven zonder specifieke kennis zijn dergelijke problemen vaak onoplosbaar. De wiskundigen brengen de geselecteerde problemen terug tot de kern en zoeken vervolgens naar een manier om het probleem wiskundig te modelleren. Daaruit moet dan de oplossing volgen. Na aanmelding van een probleem, bezoekt eerst een wiskundige een bedrijf om de vraagstelling helder te krijgen en na te gaan of een probleem geschikt is. Bedrijven waarvan een probleem geselecteerd is, betalen 1500 euro.

Te warm voor tropische vissen
Vorig jaar losten de wiskundigen problemen op voor fabricage van tentdoek voor caravans, van polymeerdraden voor vezels en voor diensten zoals de personeelsbezetting van call centers.
Het verhitte-aquariumprobleem bij Artis doet zich in de zomer voor bij buitentemperaturen boven 25ºC. In de gang langs de mammoetbak met vissen wordt het dan warmer dan dertig graden. Het water stijgt tot 27ºC en dat is teveel voor de vissen. De warmte komt van de lampen die boven het aquarium hangen en het tekort aan daglicht compenseren. Ventileren helpt onvoldoende en de deuren tegen elkaar openzetten werkt averechts. De wiskundigen hopen dat ze in februari een goedkope oplossing vinden die voor zo min mogelijk overlast voor de aquariumbewoners, bezoekers en medewerkers zorgt.

Aanmelding van problemen kan bij dr Mark Peletier (Centrum voor Wiskunde en Informatica), tel. 020 5924226, fax 020 5924199.