Bij inademen zijn je hersenen actiever dan bij uitademen. Dat concluderen biomedici van de Northwestern University in de VS in vakblad Journal of Neuroscience

De biomedici deden een experiment waarbij proefpersonen een masker op kregen, zodat duidelijk was op welke
 momenten ze inademden. Daarna kregen ze foto’s van een voorwerp of van verschillende gezichten te zien. Wanneer mensen de afbeeldingen zagen terwijl 
ze inademden, onthielden ze de voor
werpen beter. Ook konden ze dan sneller gezichtsuitdrukkingen herkennen als angstig.

Via hersenscans maten de biomedici de hersenactiviteit van de proefpersonen. Zowel de amygdala als de hippocampus bleken actiever bij inademen dan bij uitademen. Beide hersengebieden zijn betrokken bij het verwerken van emoties, herinneringen en geuren.

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’
LEES OOK

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’

Psychiatrisch epidemioloog Brenda Penninx onderzoekt het verband tussen mentale en lichamelijke gezondheid.

Paniek

Het effect was niet aanwezig als proefpersonen door hun mond ademden. Zowel in hersenactiviteit als bij de taakjes maakte in- of uitademen dan geen verschil.
De onderzoekers denken dat het effect is ontstaan door de associatie van ademhaling met paniek. Mensen die in paniek zijn, hebben vaak een versnelde ademhaling. In een paniektoestand kan een hogere hersenactiviteit voordelig zijn, bijvoorbeeld om sneller om te kunnen gaan met gevaren of om dreigingen te eerder te herkennen.

De eerste aanwijzingen voor de verschillen werden ontdekt bij patiënten die een hersenoperatie zouden ondergaan voor epilepsie. Hun hersenactiviteit werd een week lang gevolgd met een implantaat. Telkens als de patiënten inademden, was er een piek in hersenactiviteit te zien. Van dieren was al eerder bekend dat hersengebieden die met reuk te maken hebben, actiever zijn tijdens inademing dan bij uitademing.