De eerste verwerking van een beeld door de hersenen, bepaalt of je het je later wel of niet herinnert.

Neuro-onderzoekers aan de Amerikaanse universiteiten Stanford en Harvard maken opnamen van het moment waarop mensen een herinnering opslaan. De activiteit van de rechterhersenvoorkwab bepaalt of een herinnering beklijft.

De onderzoekers in Stanford lieten de proefpersonen allerlei beelden zien, terwijl in Harvard de proefpersonen woorden moesten onthouden. Magnetische-resonantie-opnamen toonden de activiteit in de hersenen. John Gabrieli, psycholoog in Stanford: “Welke beelden de proefpersonen onthielden, varieerde enorm, maar steeds konden we uit de gemeten activiteit in de rechterhersenvoorkwab voorspellen of ze het plaatje zouden onthouden”. Dit is de eerste keer dat uit een onderzoek blijkt welke hersenonderdelen bepalen of een specifieke ervaring is voorbestemd om te vergeten of te onthouden.

Waarom sommige kinderen snel taal oppikken en andere langzaam
LEES OOK

Waarom sommige kinderen snel taal oppikken en andere langzaam

Vrijwel alle kinderen leren praten, maar de snelheid waarmee varieert. 'Het komt bijna altijd goed', zegt taalonderzoeker Julia Egger.