Amsterdam (NL) – De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde 2000 is toegekend aan Eric R. Kandel. In New York verrichtte hij baanbrekend onderzoek aan de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan leerprocessen en het geheugen.


Prof Eric Kandel (1929) heeft met zijn onderzoek aan de zeeslak Aplysia californica de kloof tussen de gedragsfysiologie en de klassieke psychologie overbrugd, zo schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Eind september reikt de wetenschapsakademie de prijs, waaraan een bedrag van $150.000,- is verbonden, in Amsterdam uit.
De zeeslak heeft een zeer eenvoudig zenuwstelsel. Met een indrukwekkende reeks experimenten aan het zenuwstelsel van dit weekdier helderde de onderzoeksgroep van Kandel diverse cellulaire en moleculaire processen op die een rol spelen bij het leergedrag en geheugenvorming. Sommige van de experimenten zijn inmiddels als schoolvoorbeelden opgenomen in neurowetenschappelijke studieboeken.