Amsterdam (NL) – De Deense hoogleraar Poul Harremoës krijgt dit jaar de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen 2000. In september vindt de uitreiking van de prijs plaats in Amsterdam.


De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar vijf Dr. A.H. Heinekenprijzen toe. Dit jaar gaat de Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen naar prof dr Poul Harremoës (1934). Hij heeft de prijs verdiend 'voor zijn bijdragen aan de theorie van de biofilm-dynamica bij de biologische behandeling van afvalwater en voor het mobiliseren van de internationale wetenschapswereld ten aanzien van het onderzoek naar en het beperken van waterverontreiniging', aldus de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Aan de prijs is een geldbedrag van $ 150.000,- verbonden.
Onder Harremoës' leiding groeide de faculteit Milieuwetenschappen en Techniek van de Technische Universiteit van Denemarken uit tot één van de grootste en breedst georiënteerde ter wereld. Poul Harremoës is een van de pioniers die waterverontreiniging in kaart probeerden te brengen met radioactieve merkstoffen. Bij zijn onderzoek heeft Harremoës zich vooral gericht op zuurstofdepletie in rivieren, nitrificatie-denitrificatie en biofilm-dynamica bij de behandeling van afvalwater.

Binnen de vooraanstaande International Association for Water Pollution Research and Control, IAWPRC (thans de International Water Association, IWA) verzorgt Harremoës de organisatie van de internationale wetenschappelijke samenwerking bij het onderzoek naar en het beperken van waterverontreiniging. In 1992 nam hij voor zijn faculteit de Stockholm Water Prize in ontvangst. Sinds 1994 is hij lid van de Wetenschappelijke Commissie van het Europees Milieu Agentschap.