Den Haag (NL) – Een internationale jury selecteerde vier kandidaten voor de vorming van Nederlandse onderzoeksconsortia rondom genomics.


Genomics is de tak van wetenschap die de complete genenverzameling van organismen en hun genfuncties bestudeert. Medio 2001 richtte Nederland het Nationaal Regie-orgaan Genomics op. Het moet de kansen die het genoomonderzoek biedt optimaal combineren met de specifieke expertise binnen het Nederlandse onderzoek.
Het Regie-orgaan beschikt over een budget van 189 miljoen euro voor de vijfjarige financiering van genomicsprojecten. Daarbij staan de zogenaamde Genomics Zwaartepunten centraal: consortia van universiteiten, instituten en industrie die excellent fundamenteel en toegepast genoomonderzoek bedrijven.

Een internationale jury van gerenommeerde wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven selecteerde onlangs vier kandidaten voor het opzetten van de zwaartepunten. Anton Berns wil zich richten op 'cancer genomics', terwijl Willem Stiekema in The Centre for Biosystems Genomics erfelijkheidsonderzoek doet aan bijvoorbeeld landbouwgewassen. Industrieel belangrijke organismen, zoals specifieke gisten, zijn het onderwerp van het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation onder leiding van Jack Pronk. Tot slot wil Gert-Jan van Ommen onder de naam 'Multifactorial Diseases: Common Determinants, Unifying Technologies' aan de slag gaan met ziekten waarbij meer genen betrokken zijn.
De vier kandidaten moeten hun plannen nu verder uitwerken in een bedrijfsplan. Daarnaast volgt er deze zomer nog een selectieronde voor nieuwe voorstellen. Het Regie-orgaan maakt in augustus bekend welke projecten het definitief gaat financieren, waarschijnlijk zijn dat er twee tot vijf.

Mirjam Leunissen