Vooral mensen die gevarieerd eten, hebben een gezonde slaap die dagelijks zeven tot acht uur duurt, terwijl aan het dieet van kort- en langslapers nog wel het nodige valt aan te passen.

Tot nog toe waren er nog niet zoveel onderzoeken naar de relatie tussen voeding en slaap. Onderzoekers aan de Perelman School of Medicine, onderdeel van de universiteit van Pennsylvania, publiceren binnenkort een uitvoerig onderzoek naar dat verband in het tijdschrift Appetite.

Zowel bij mensen die te lang slapen, als bij mensen die te kort slapen, komen bepaalde gezondheidsklachten vaker voor. Ligt het dieet van die mensen misschien ten grondslag aan de slaapduur? Voor een onderzoek daarnaar beschikte het team van Michael Gradner over de gegevens uit een nationaal onderzoek naar gezondheid en voeding, vijf jaar geleden uitgevoerd. Daarbij werden mensen vragen gesteld die inzicht gaven in demografische en sociaaleconomische achtergronden, en hun gezondheid en voeding. De ondervraagde groep mensen was representatief voor de bevolking van de Verenigde Staten, naar leeftijd en demografische kenmerken.

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’
LEES OOK

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’

Medisch bioloog Yvette van Kooyk wil het immuunsysteem leren kankercellen aan te vallen door hun suikerjas-vermomming weg te knippen.

Kraanwater
Allereerst deelden de onderzoekers de hoeveelheid slaap in vier groepen in namelijk zeer kort (minder dan vijf uur per nacht), kort (vijf tot zes uur), normaal (zeven tot acht uur) en lang (meer dan negen uur). De korte en de zeer korte slapers bleken dagelijks de meeste calorieën te verorberen. De mensen die zeer kort sliepen, dronken minder kraanwater en aten minder lycopeen (een kleurstof in rood- en oranjegekleurd groente en fruit) en koolhydraten. De mensen die kort sliepen, zo zagen de onderzoekers, dronken eveneens minder kraanwater en nuttigden minder vitamine C en seleen (element dat voorkomt in noten, vlees en schaaldieren) maar hadden in hun menu wel meer luteïne en zeaxanthine, verbindingen die voorkomen in groene, bladvormige groenten.

Bij langslapers leek er een verband met een verminderde inname van theobromine (voorkomend in chocola en thee), dodecaanzuur (een verzadigd vetzuur), choline (voorkomend in eieren en vet vlees) en totale hoeveelheid koolhydraten, en bovengemiddelde alcoholinname.

De schijf van vijf vormt een bekend voedseladvies, waarvan nog niet is uitgezocht welk effect volgen van dat advies heeft voor de slaapduur.

Volgens Gradner zag het onderzoeksteam dat het dieet van de groep mensen die zeven tot acht uur slapen gevarieerder was dan het dieet van mensen die korter of langer sliepen. De mensen die kort of lang slapen, hadden een meer eentonig dieet. Bij kortslapers komt vaker overgewicht, diabetes, en hart- en vaatziekten voor, terwijl bij langslapers weer andere gezondheidsklachten voorkomen. De vraag die nu rijst, is of aanpassingen aan het dieet het slaappatroon van mensen kan veranderen. Als de onderzoekers de ideale mix van voedingsstoffen en calorieën kunnen vaststellen, dan zou dat wellicht de uitgaven in de gezondheidszorg beperken.