Leuven (B) – De Katholieke Universiteit Leuven zal op 4 februari een eredoctoraat toekennen aan de Belgische Kroonprins Filip. Daar zijn lang niet alle Leuvense academici gelukkig mee. Zij protesteren krachtig.

Ook dit jaar zal de Leuvense universiteit (KUL) weer eredoctoraten toekennen aan personen ‘die op wetenschappelijk en/of maatschappelijk vlak een zeer vooraanstaande plaats innemen’. Althans, zo staat het in de statuten. Eén van de vier laureaten van dit jaar is de Belgische troonopvolger Prins Filip. De academische raad van de universiteit motiveert haar keuze voor Prins Filip als volgt:
‘Het Belgische Koningshuis heeft zich steeds ingezet voor de Europese en internationale positionering van het land op economisch, sociaal, politiek en cultureel vlak. Vanuit die zorg is er een blijvende grote belangstelling en steun voor sterk wetenschappelijk onderzoek en hoogstaand onderwijs in België. De KU Leuven wenst haar traditie van erkenning van de koninklijke inzet verder te zetten. Daarom heeft de Academische Raad van de universiteit beslist het doctoraat honoris causa uit te reiken aan Kroonprins Filip.’
In zekere zin komt het erop neer dat aan de Leuvense universiteit voor sommige categorieën van mensen ook het eredoctoraat erfelijk is, met name voor Belgische troonopvolgers. Maar de academische raad achtte het wel nodig de inzet van de prins voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en media extra te benadrukken. Daarenboven zou de Prins een belangrijke rol spelen bij de ‘bevordering van de wereldvrede’ en ‘opkomen voor nationale en internationale solidariteit’.
Deze argumentatie schoot vele Leuvense academici in het verkeerde keelgat. Ze hebben problemen met de holle mooischrijverij waarmee de toekenning van het eredoctoraat wordt gemotiveerd. Ze vinden helemaal niet dat de prins zoveel interesse toont voor het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs en zijn doorslaggevende rol in de wereldvrede is helemaal een lachertje. Bovendien vinden ze de ‘koninklijke erfbaarheid’ van het KUL-eredoctoraat een aanfluiting van de academische en wetenschappelijke waarden waar de universiteit voor staat.

Ook Carla del Ponte
Al meer dan honderdvijftig KUL-wetenschappers hebben een open brief ondertekend die pleit tegen de toekenning van een eredoctoraat aan Prins Filip. Woordvoerster prof dr Kathlijn Malfliet van het departement Politieke Wetenschappen aan de KUL verwoordt in De Standaard de bezwaren als volgt: “Het gaat ons fundamenteel om de beroepseer van de wetenschapper. We nemen in onze open brief geen standpunt in voor of tegen het koningshuis. We begrijpen dat de universiteit inspanningen moet leveren om te zorgen voor een goede financiële en materiële omkadering van onderzoek. Maar we nemen het niet dat wegens beleidsmatige en pragmatische redenen belangrijke waarden worden opgegeven”.
In alle commotie omtrent het prinselijk eredoctoraat zou men bijna vergeten dat er nog drie andere doctores honoris causa in de schijnwerper zullen staan. Het gaat om Carla del Ponte, openbaar aanklager van het Internationaal Tribunaal voor Voormalig Joegoslavië, John Browne, directeur van British Petroleum (BP) en Domenico Lenarduzzi, ere-directeur-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie.

Peter Raeymaekers

We zijn niet verslaafd aan  onze telefoons en hebben  geen ‘digitale detox’ nodig
LEES OOK

We zijn niet verslaafd aan onze telefoons en hebben geen ‘digitale detox’ nodig

Onszelf beschrijven als verslaafd aan onze telefoon werkt contraproductief, betoogt psycholoog Pete Etchells.