Amsterdam (NL) – De introductie van de klapschaats, nu ongeveer vijf jaar geleden, heeft geleid tot een spectaculaire verbetering van schaatsprestaties. Terwijl velen de eerste gebruikers voor gek hielden, is intussen iedereen enthousiast over deze innovatie.


Maar het einde van de ontwikkelingen op het gebied van schaatstechnieken is nog lang niet in zicht. Enkele vragen die nu centraal staan zijn bijvoorbeeld: Hoe kan een schaatser de voordelen van de klapschaats optimaal benutten? En hoe kan je de klapschaats verder ontwikkelen en verbeteren? Voor de eerste antwoorden op deze vragen en alles over techniek achter de schermen van de klapschaats kun je bij bewegings-wetenschapper Han Houdijk terecht. Hij volgt al jaren de ontwikkelingen van de schaats op de voet. Als expert op het gebied van de klapschaats zal hij op donderdag 1 februari 2001 zijn proefschrift 'The Klapskate – Shifting Gears in Speed Skating' verdedigen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Overigens staat er in de komende februari-editie van Natuurwetenschap & Techniek een artikel van Han Houdijk over zijn onderzoek.

Ellen Althuizen