Los Angeles, Californië (VS) – Er is nu bekend welke hersengebieden actief zijn bij het zoeken van de juiste naam bij een gezicht.


Het ligt op het puntje van je tong, maar toch weet je niet meer hoe de persoon heet die voor je staat. Onderzoekers van het Brain-Mapping Center van de universiteit van Californië hebben nu ontdekt welke hersengebieden actief zijn bij het onthouden en herinneren van de juiste naam bij een gezicht.
Het blijkt dat de hippocampus, een evolutionair oud gedeelte van het brein dat betrokken is bij geheugenprocessen, verschillende delen heeft voor dit soort taken. Bij het onthouden van een naam bij een gezicht zijn de gebieden cornu ammonis en de dentate gyrus actief. Bij het herinneren van de namen doet het subiculum zijn werk.
Het geheugen van tien proefpersonen werd getest, terwijl het MRI-apparaat waarin zij lagen ondertussen keek waar er hersenactiviteit was. De proefpersonen kregen eerst een aantal gezichten te zien met een naam erbij. Deze combinatie moesten ze onthouden. Even later kregen zij dezelfde gezichten te zien en moesten ze zich de juiste naam herinneren. Ondertussen werden de proefpersonen afgeleid met een andere taak: als een kruisje op hun beeldscherm veranderde in een cirkel, moesten ze een knop indrukken. Deze afleiding voorkwam dat de proefpersonen de gegevens domweg in hun hoofd stampten.

Mariëtte Bliekendaal