GRONINGEN (NL) – Zonder dijken of bomenrijen zou het tien procent harder waaien in Nederland.


Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben berekend dat het tien procent harder zou waaien zonder dijken en bomenrijen. Tot nu toe werd aangenomen dat de invloed van zulke obstakels erg klein was. Ze spelen echter een belangrijke rol in het Groene Hart, Friesland, de Achterhoek, langs de IJssel en op de Waddeneilanden. De uitkomst van het onderzoek zal invloed hebben op weer- en klimaatsvoorspellingen, neerslagberekeningen en de schattingen van potentiële windenergie.

De windsnelheid aan het aardoppervlak wordt beïnvloed door de oppervlakteruwheid en de aanwezigheid van obstakels. Deze dragen in gelijke mate bij aan de windsnelheid van Nederland. De oppervlakteruwheid komt tot stand door de algemene bedekking van het oppervlak; een stad of bos is ruwer dan een grasveld of de zee. Bij obstakels als heuvels, dijken en bomenrijen is de hoogte en het aantal van belang. Samen vormen oppervlakteruwheid en obstakels de aërodynamische ruwheid van de aarde.

Gijs van Hengstum