Amerikaanse geologen ontdekten dat Homerus in zijn epos de Ilias de geologie van de omgeving waarheidsgetrouw heeft beschreven.

De Ilias, het wereldberoemde heldendicht van de Griekse schrijver Homerus, beschrijft hoe Menelaos met zijn leger na tien jaar belegering de stad Troje innam en zijn vrouw Helena terughaalde van haar ontvoerder, prins Paris. Amerikaanse geologen onder leiding van John Kraft bevestigen de geologische gegevens die Homerus zijn lezers over het gebied verstrekt.

“Het Griekse leger sloeg zijn kamp op ten westen van Troje en liet zijn schepen achter aan de kust van de golvende zee, ver van het slagveld”, schreef de grote dichter. De Scamander en de Simois – Homerus’ namen voor de huidige Dumrek Su en Kara Menderes – stroomden vlakbij de stad de baai in. Tegenwoordig is van deze baai niks over. De beide rivieren hebben in de loop der tijden zoveel modder en zand naar de kust gevoerd, dat de hele kustlijn enkele kilometers naar het noorden is opgeschoven. Troje ligt nu hoog en droog op een berg middenin een grote vlakte in Hissarlik in Turkije.

'De schaal van Richter is niet geschikt voor zware aardbevingen'
LEES OOK

'De schaal van Richter is niet geschikt voor zware aardbevingen'

De schaal van Richter is niet handig om aardbevingen mee in te delen, zegt geoloog Bernd Andeweg. Toch blijft deze schaal rondzingen.

De geologen bestudeerden fossielen uit de vlakte en stelden de leeftijd vast met koolstofdatering. Zij ontdekten dat er inderdaad ooit een moeras, een meertje en daarvoor nog een baai waren geweest. Ook de plaats waar de beide rivieren samenkwamen en waar Achilles volgens de overlevering de beide riviergoden overwon, hebben Kraft en zijn collega’s gevonden. Ongetwijfeld zal deze plaats voortaan niet moeilijk meer te missen zijn: gewoon op zoek gaan naar de kaartverkoop of de stroom toeristen volgen.