Leiden (NL) – Insecten die zich nestelen in een stoffelijk overschot verraden het tijdstip van overlijden.


Dr Jan Krikken, wetenschappelijk directeur van het Leidse Naturalis, houdt zich bezig met een apart vakgebied: forensische entomologie, ofwel het oplossen van misdaden met behulp van insecten. Na het overlijden van een persoon, komen vrij snel insecten op het lijk af. Op basis van deze diertjes kan de onderzoeker een inschatting maken van de tijdspanne tussen het tijdstip van aantreffen van een lijk en het tijdstip van overlijden, het zogenaamde postmortale interval (PMI). In de beste gevallen is het PMI tot op enkele uren nauwkeurig. De nauwkeurigheid van de PMI-bepaling neemt echter af naarmate de tijdspan toeneemt.
Bromvliegen kunnen door hun sterke reukvermogen een lijk op kilometers afstand ruiken. Al enkele minuten na overlijden zijn zij het eerst van de partij om hun eitjes te leggen in en op het stoffelijk overschot. Weken later komen aaskevers, mieren en roofmijten in opmars. Als laatste komen de kleermotten en spektorren.
Niet alleen de tijd, maar ook milieufactoren als temperatuur, licht en vochtigheid bepalen welk soort insect er op het lijk afkomt. Als bijvoorbeeld maden van het soort Lucilia sericata zich op het lijk ontwikkelen, terwijl het binnenshuis ligt, heeft de dader het lijk van buiten naar binnen verplaatst. Deze diertjes houden namelijk van een open en zonnig milieu.

Jocelyn Berdowski